Samen met de Lokale Partij Borsele trekken we al een tijdje op om zoet water in Borsele te krijgen. De lange hete en droge perioden baren ons zorgen wat betreft landbouw, natuur en biodiversiteit. Een relatief duur gewas zoals uien durft menig boer niet meer te telen in Zeeland en ook niet in Borsele, omdat hij in het geheel niet zeker is of hij voldoende kilo’s krijgt voor een renderend saldo. Dat is jammer, want uien en Zeeland horen bij elkaar. Boeren investeren in verschillende irrigatietechnieken, maar daarvoor is beschikbaarheid van zoet water een belangrijke voorwaarde. Juist in dit ruimtelijke vraagstuk kan en moet de overheid wat ons betreft haar rol en verantwoordelijkheid pakken. Daar sturen we dan ook op aan als fractie.

Na een aantal jaren geleden een informatieve avond georganiseerd te hebben voor een brede waaier stakeholders is er flink werk verzet. Ambtelijk zijn verschillende studies gedaan en wat ons betreft is het nu tijd om door te pakken. De wethouder zet er zijn schouders onder en dat waardeert onze fractie, want hier ligt een flinke bestuurlijke kluif in het verschiet! Een interessant projectidee is het aanleggen van een waterleiding onder het kanaal door Zuid-Beveland door, waarvoor zich wellicht mogelijkheden voordoen om werk met werk te maken als er een waterstofleiding wordt aangelegd ten behoeve van de industrie. Vanuit de Brabantse Wal en het Volkerak-Zoommeer kan dan zoet water worden aangevoerd. Nadat we ons licht hebben opgestoken in Rilland, waar al jarenlang ervaring is, hebben we samen met de gemeente, de ZLTO en de NFO een enquête uitgezet om de behoefte onder agrariërs te peilen.

Andere ideeën zijn het vergroten van de Zwaakse Weel of Stelleplas en combinaties maken met oude kreekbeddingen die als waterbuffer kunnen dienen. Ook de zoete kwel vanuit het zandpakket waarop de industrie in het Sloegebied is gebouwd, biedt wellicht kansen. Nu wordt dat zoete water afgevoerd, terwijl het rond de Quarlespolder ongetwijfeld goed gebruikt kan worden voor de fruitteelt en landbouwgewassen. Hoewel de Sloekreek momenteel brak is, zou deze met voldoende doorspoeling misschien toch als bruikbaar oppervlaktewater kunnen dienen. Zo zijn er nog een paar initiatieven die we de komende tijd graag verder willen ontwikkelen.

Juist nu er mogelijk flink wat geld beschikbaar gaat komen vanwege de grootschalige initiatieven in en rondom het Sloegebied is de tijd rijp om ook groot te denken vindt de SGP-ChristenUnie. Meervoudig ruimtegebruik is wat ons betreft een voorwaarde. Dus niet alleen beschikbaarheid voor de landbouw, maar combinaties met recreatie en toerisme. Zoals bijvoorbeeld een kanoroute of visvijver, het vergroten van de biodiversiteit en stimuleren van natuurlijke vijanden tegen ziekten en plagen in de landbouw en klimaatadaptatie projecten zoals de klimaatstraat behoren wat ons betreft tot de opties.

D.V. donderdag 14 september 20.00 uur wordt in de Raadsboerderij in Heinkenszand opnieuw een informatieavond over zoet water georganiseerd. Belangstellenden zijn van harte welkom om mee te denken over realisatie van de plannen. Dus wanneer u mee wilt doen: wees welkom!