De gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 komen steeds dichterbij. Zichtbaarheid van de politieke partijen richting die verkiezingen is dan ook belangrijk. Je merkt dat sommige partijen ineens wakker worden en de media actief opzoeken of overal een gekleurd stempel op willen plakken. Wij proberen de hele verkiezingsperiode zichtbaar constructief politiek te bedrijven. Ons nieuwsarchief onderstreept dat en vormt voor de kiezer een mooie samenvatting van waar we steeds voor stonden en ook in de toekomst voor blijven gaan!

Het College heeft mede op verzoek van de SGP-ChristenUnie het voorstel gedaan om grote campagneborden waarop elke deelnemende politieke partij een plek krijgt aan te schaffen en dit bij volgende verkiezingen te herhalen. Op die manier krijgt elke politieke partij op een nette manier de kans zich te presenteren.

De SGP-ChristenUnie fractie steunt dit voorstel, maar heeft ingezet op de mogelijkheid om op particulier terrein en eventueel ook op de lantaarnpalen borden te blijven plaatsen. Samenwerking is wat ons betreft prima, maar we willen wel vrijheid houden om onze eigen campagne te voeren. Juist met onze achterban en de vele vrijwilligers kunnen we ons profileren! Wel met die kanttekening dat na de verkiezingen borden netjes en tijdig worden opgeruimd. Nog vijf maanden, wij kijken er met vertrouwen naar uit!