Begin oktober 2017 konden we in de krant lezen dat er plannen zijn om in de Qualespolder – aan de overkant van het Sloegebied – in de buurt van Nieuwdorp windmolens te bouwen. De bestaande windmolens worden op dit moment reeds gedemonteerd om vervangen te worden door grotere, rendabeler exemplaren.

Als fractie zijn we niet tegen windmolens op land en al helemaal niet tegen het opwekken van energie uit wind of andere emissiearme bronnen, maar toch zijn we het eens met de lijn die het College heeft gezet. Letterlijk en figuurlijk.

Dat betekent dus ook voor onze fractie: geen windmolens dichter bij Nieuwdorp dan nu het geval is. En het uitwerken van vervolgplannen voor de windmolens moet steeds in goed overleg met de inwoners van Nieuwdorp en andere omwonenden gebeuren. Tenslotte staan de molens er jaren en zijn meer dan beeldbepalend in het landschap.

Een ander aspect waar we wat ons betreft hier rekening mee moeten houden is de Sloekreek. Het restant van deze oude zeearm, die ooit een druk bevaren scheepsroute was en Zuid-Beveland van Walcheren scheidde, is een mooi stukje natuur dat we moeten koesteren. De kreek staat ook bekend vanwege de Schotse oversteek in de oorlogsjaren om Zeeland te kunnen bevrijden.

Nieuwdorp ligt dichtbij het Sloegebied met z’n vele grootschalige industriële bedrijven en de bewoners horen we zelden klagen. Wederzijds is er blijkbaar al decennialang sprake van goed nabuurschap. Maar dat betekent niet dat we de polder die zo dicht bij het dorp ligt vol plempen met windmolens. Dat vinden wij geen goed idee en daarom zijn we blij met de lijn die het College zette.