Hallo allemaal, mijn naam is Arjen de Kraker. Ik ben 26 jaar oud en woonachtig in het altijd mooie ’s-Gravenpolder. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als financieel adviseur voor basisschooldirecteuren en -besturen binnen de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) te Ridderkerk.

Ik ben inmiddels alweer een aantal jaren actief binnen de lokale politiek. Zo ben ik bestuurslid van de Plaatselijke Kiesvereniging van de SGP te ’s-Gravenpolder en lid van de PR-commissie. Verder was ik in het verleden onder meer voorzitter van SGP-jongeren Midden-Zeeland en kandidaat voor de Provinciale Statenverkiezingen. Als steunfractielid was ik al wat nauwer bij het gemeenteraadswerk betrokken, maar toch kwam de vraag om raadslid te worden als een verrassing. Dat was namelijk niet direct iets waar ik aan dacht toen ik mij kandidaat stelde voor de Gemeenteraadsverkiezingen. Maar dingen lopen zoals ze moeten lopen.

Ik hoop dat de Heere me de wijsheid en de kracht geeft om dit verantwoordelijke werk te mogen doen. Gelukkig kom ik in een fractie met een hoop ervaring, dus vraagbaken genoeg. Samen met de andere leden van de SGP-ChristenUniefractie wil ik mij inzetten voor onze mooie gemeente, zodat Borsele voor ons allemaal een gemeente blijft waar het aangenaam wonen, werken en leven is!

Groeten, Arjen