Wie de kandidatenlijst van de SGP-ChristenUnie bekijkt voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 valt één ding gelijk op. Veel jonge mensen én veel mensen uit het bedrijfsleven die zich willen inzetten om de gemeente Borsele te besturen.

Er is door de selectiecommissie ingezet op verjonging voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen en het resultaat mag er zijn. Met veel twintigers en dertigers ligt de gemiddelde leeftijd slechts begin de veertig. Ook de spreiding over de vele kleine kernen is op de lijst goed terug te zien met in meer dan de helft van de 15 kernen een kandidaat.

Het is een kleurrijk palet mensen die maatschappelijk betrokken zijn. De fruitteelt, veehouderij en akkerbouwsector zijn vertegenwoordigd. Er is expertise vanuit de havens en industrie, ZZP-ers en ondernemers in de zorg. Ook het onderwijs, de bouw, journalistiek en politie vind je terug op de lijst. De kandidaten hebben, hoe jong veelal, een interessant netwerk in de Borselse samenleving waarbij ze zich betrokken voelen.

Met deze dynamische club mensen wil de fractie zich opnieuw sterk maken voor de mooie gemeente waarin contrasten zo kenmerkend zijn. Enerzijds een nationaal landschap met eeuwenoude dijken en polders, anderzijds een havengebied met internationaal opererende bedrijven, een Westerscheldetunnel, een kerncentrale en de COVRA. Maar vooral ook de 15 prachtige kernen die veel cultureel erfgoed herbergen dat gekoesterd moet worden en die leefbaar moeten blijven voor iedereen. Op de geheel eigen constructieve manier gaat de SGP-ChristenUnie de nieuwe periode tegemoet. Met vertrouwen!

De lijst wordt aangevoerd door Kees Weststrate (49 jaar, momenteel wethouder). Op plaats twee komt de huidige fractievoorzitter Gijsbrecht Gunter (39 jaar), gevolgd door de zittende raadsleden Gerard Verkuil (34 jaar), Henk van Hartingsveldt (63 jaar) en Kees Weststrate (31 jaar). Nieuwkomer op plaats 6 is Bauke de Jong uit ’s-Gravenpolder (28 jaar, manager bij een landelijke zorginstelling).