Nu de dagen weer lengen, spelen de raadsvergaderingen zich niet meer af in de avonddonkerheid, maar is het rondom de raadsboerderij nog licht als de vergadering begint. Ondanks de korte agenda, was het toch echt donker toen de burgemeester de vergadering afsloot.

Installatie Raadslid De Kraker

Vanwege het afscheid van Bauke de Jong was onze fractie incompleet. De besturen zijn aan de slag gegaan met het bereid vinden van een vervangend raadslid en zijn in die zoektocht uitgekomen bij Arjen de Kraker uit ‘s-Gravenpolder. De geloofsbrieven van de 26-jarige financieel adviseur van een grote belangenorganisatie voor christelijke basisscholen zijn onderzocht en hij is geschikt bevonden. Daarna kon Arjen worden geïnstalleerd. We zijn erg blij met ons nieuwe fractielid en zien uit naar de samenwerking met hem. 

Plan van aanpak Borselse voorwaarden mbt de grootschalige energietransitie en leefkwaliteit 

Nu er sprake is van het voornemen om eventueel in onze gemeente twee nieuwe kerncentrales te bouwen, is het van belang dat we als gemeente komen tot een breed gedragen pakket aan voorwaarden in het geval dat de Tweede Kamer daadwerkelijk besluit om de kerncentrales in Borssele te gaan bouwen. Om tot deze voorwaarden te komen is er een plan van aanpak geschreven waarin de werkwijze wordt toegelicht. Er zal een groep van 100 mensen worden samengesteld (op basis van goede criteria) die zich onder deskundige begeleiding zal gaan inspannen om de voorwaarden scherp te krijgen. Daarna zal het College een voorstel doen, wat vervolgens door de gemeenteraad al dan niet wordt aangenomen. 

Onze fractie is blij met deze gang van zaken en heeft vertrouwen in deze manier van werken. We vinden het van belang dat er een groep mensen nadenkt over de voorwaarden die zo goed mogelijk weerspiegelt hoe de Borselse samenleving in elkaar steekt. Op deze manier denken wij dat dit het geval zal zijn. 

Realiseren onderhoudsdienst riolering

Al vele jaren exploiteren we als gemeente een kolkenzuiger die we samen met de gemeenten Goes en Kapelle inzetten om onderhoud te plegen aan de riolen. Nu de kolkenzuiger bijna is afgeschreven, is het moment daar om deze manier van werken te evalueren. Deze evaluatie heeft opgeleverd dat het beter zou zijn om een onderhoudsdienst voor de riolen in het leven te roepen, die de beschikking heeft over lichter voertuig, en het kolkenzuigen door een externe partij te laten uitvoeren. 

Onze fractie kan zich goed in dit voorstel vinden. De kosten zijn zo beter in te schatten en het geeft meer mogelijkheden om als organisatie wendbaar te zijn en zowel preventief als curatief te kunnen optreden. Dit alles met als doel dat de rioleringen doen waarvoor ze bedoeld zijn en overlast voor de burger tot een minimum wordt beperkt. 

Wijziging programmabegroting 

Vanwege diverse wijzigingen in de bekostiging door het Rijk, moet de begroting op een aantal plaatsen worden aangepast. Dit voorstel maakt dat mogelijk. Wat onze fractie betreft gaat het hierbij om logische wijzigingen. 

Motie Geen Central Gate op de groene locatie Assenburgweg

Al lange tijd wordt gesproken om een zogenaamde Central Gate te creëren. Dit is een grootschalige parkeer- en verblijfsplaats voor vrachtwagens met verschillende faciliteiten. Chauffeurs kunnen daar uitrusten en op verantwoorde wijze wachten totdat hun lading gereed is. Het voorkomt wildparkeren of lange rijen auto’s bij de bedrijven in het Sloegebied zelf. Naast een brandstofpomp met shop kun je ook denken aan de realisatie van een wasplaats voor vrachtwagens, onderhouds- en reparatie faciliteiten en wellicht zelfs een restaurant,  buurtsuper of pinautomaat. Kortom, meer dan alleen een kaal stuk zwart asfalt.

Het havenbedrijf North Sea Port heeft een studie laten doen die uitwijst dat de oorspronkelijk bedachte locatie Sloepoort (ter hoogte van het knooppunt Drie Klauwen) beter zou kunnen worden ingeruild voor een van de vele andere opties, met als voorkeur de locatie aan de Assenburgweg in Borssele. Waar eerder de Dorpsraad van Borssele zich al faliekant tegen dit idee uitsprak, volgt de gemeenteraad nu dit voorbeeld. In een door onze fractie ingediende motie roepen we de voorzitter van de raad op om namens de raadsleden in een brief aan North Sea Port duidelijk te maken dat de locatie Assenburgweg een no-go is, doordat er dan een flinke groene buffer moet wijken voor dit plan. In de motie hebben we onze argumenten verder uitgewerkt. Wij zijn zeker geen tegenstander van een Central Gate, zoals ook in het bestuursprogramma staat, maar niet op deze locatie. No way!

De motie kreeg voldoende steun vanuit de raad om uitgevoerd te worden.