Vanavond een korte vergadering met slechts een agendapunt en een ingekomen stuk. Dat zorgde voor een korte tijd tussen de opening en de sluiting. Desondanks nemen we toch graag de gelegenheid te baat om u te informeren over het besprokene. 

Recht van inspreken

De voorzitter van de Dorpsraad Ovezande spreekt in om haar zorgen te uiten over een pand op de hoek Hoofdstraat/Plataanweg. Dit is een doorn in het oog van de publieke opinie. Onze fractie kan zich de zorgen goed voorstellen en is blij met de reactie van het College dat het de aandacht heeft. 

Ingekomen stuk geëngobeerde dakpannen

Vanuit toekomstige bewoners van de nieuwe wijk Stenevate in Heinkenszand is een brief binnengekomen met betrekking tot het gebruik van dakpannen. In het beeldkwaliteitsplan dat eerder is vastgesteld door de gemeenteraad is bepaald dat er door en door gebakken pannen moeten worden gebruikt. Deze inwoners zouden liever de geëngobeerde gebruiken omdat deze van dezelfde kwaliteit, maar wel goedkoper zouden zijn. 

Onze fractie begrijpt de vraag, maar weet ook dat dat nu niet meer op stel en sprong gewijzigd kan worden. In de werkgroep die aan de slag is met het welstandsbeleid en de bouwvergunningsprocedure, is over onder andere dit onderwerp al met de wethouder en ambtenaren gesproken. Onze fractie ging de achterliggende tijd ook met verschillende aannemers in gesprek. Ook daar kwamen dakpannen ter sprake, naast nog een heel aantal andere aandachtspunten. De SGP-ChristenUnie werkt aan een memo waarin alle bevindingen en ook voorstellen voor verbetering worden opgenomen. Deze memo zullen we inbrengen in de werkgroep en dus ook het onderwerp dakpannen.

Verordening interferentiegebieden bodemenergiesystemen Borsele 2023
Wanneer veel bodemenergiesystemen dicht bij elkaar worden aangelegd, leidt dit tot beïnvloeding van de bodemenergiesystemen. Dit kan leiden tot een situatie waarbij eerder aangelegde systemen zoveel energie ruimte innemen dat nieuwe systemen niet of alleen met extra investering kunnen worden aangebracht. Dit moet voorkomen worden. Deze verordening draagt hieraan bij. 

Onze fractie is van mening dat dit een goede zaak is en stemt van harte in met deze verordening.