Ofschoon er opnieuw een korte vergadering met een korte agenda op de planning stond, togen alle raadsleden op deze zonnige avond naar de raadsboerderij in Heinkenszand om besluiten te nemen over de voorliggende voorstellen. 

Rapport Grip op Gemeenschappelijke Regelingen 

Voortkomend vanuit een wetswijziging en een wijziging in de afspraken die de Zeeuwse gemeenten eerder gezamenlijk hebben gemaakt, is er onderzoek gedaan naar de wijze waarop gemeenteraden grip kunnen krijgen en houden op het woud aan gemeenschappelijke regelingen (GR). In dit soort regelingen trekken gemeenten samen op om beleid uit te voeren. Zo is de veiligheidsregio Zeeland een mooi voorbeeld van een GR waarin alle Zeeuwse gemeenten samenwerken. Ook de Muziekschool Zeeland is een goed voorbeeld, hierin werken echter niet alle gemeenten samen. 

Het onderzoek was erop gericht om antwoord te geven op de volgende vraag: ‘Hoe kan het gemeentebestuur meer grip krijgen op de gemeenschappelijke regelingen?’ Deze vraag komt voort uit gegeven dat het lastig is om als raad van de Gemeente Borsele invloed uit te oefenen, wanneer ook de raden van overige twaalf Zeeuwse gemeenten willen meebeslissen.  Het rapport komt met een heel aantal aanbevelingen waarin onze fractie zich goed kan vinden. We zijn benieuwd naar de uitwerking van de aanbevelingen en zullen hier zeker scherp op blijven. 

Bouwteam Damwand Hoedekenskerke

Bij de jachthaven van Hoedekenskerke ligt een damwand die de haven beschermt tegen de stroming van de Schelde. Deze wand is eigendom van de gemeente en moet daarom door de gemeente worden onderhouden. Voor dat onderhoud is een bouwteam samengesteld dat ervoor gaat zorgen dat de dam weer een heel aantal jaren mee kan. 

Door middel van een technische schriftelijke vraag hebben we aandacht gevraagd voor het bunkertje in de dam. We hopen dat dit bewaard blijft. Daarnaast hebben we aandacht gevraagd voor de werkwijze van het bouwteam, in plaats van een aanbestedingstraject. We begrijpen dat hiervoor nu is gekozen, maar we zijn wel benieuwd hoe dit in de toekomst in vergelijkbare gevallen zal worden ingevuld.