Op 10 April is ons raadslid Henk van Hartingsveldt, als lid van de raadswerkgroep Grootschalige Energietransities en Leefomgeving, met het College en leden van de Borselse Voorwaardengroep naar Den Haag geweest. Zij hebben daar de voorwaarden, die door de Voorwaardengroep zijn opgesteld en door de gemeenteraad unaniem zijn overgenomen, overhandigd aan minister Rob Jetten.

De minister voor Klimaat & Energie heeft toegezegd deze voorwaarden uiterst serieus te nemen en mee te wegen in de verdere besluitvorming voor wat betreft de grootschalige energietransitiemaatregelen, waaronder de bouw van twee kerncentrales. Tegelijkertijd heeft de provincie Zeeland ook hun voorwaardenpakket overhandigd.

De genoemde Voorwaardengroep Grootschalige Energietransitie is een breed samengestelde groep van honderd burgers, die 29 voorwaarden heeft opgesteld waaraan wat hen betreft de Energietransitie aan moet voldoen. We hebben stellig de indruk dat deze voorwaarden goed zijn geland in Den Haag. Natuurlijk is het nu afwachten wat het nieuwe kabinet hiermee gaat doen.

Uiteraard volgen we dit vanuit de fractie nauwlettend en zullen hierop tijdig anticiperen!