Een container terminal op het voormalige Thermphos terrein, het zou bijna te mooi zijn om waar te zijn. Stel toch eens voor alle rommel opgeruimd op het Thermphos terrein en een goed lopende container terminal, waarbij liefst ook nog waarde wordt toegevoegd aan de goederen die in- en uitgevoerd worden. Of een nieuwe duurzame chemische fabriek op deze A-locatie aan diep vaarwater met een directe connectie met de Noordzee.

Al geruime tijd wordt er nagedacht over een nieuwe invulling van het Thermphos terrein nadat de sloop en opruimwerkzaamheden zijn afgerond. Er zal nog heel wat water door de Westerschelde stromen en er zullen nog veel euro’s aan moeten worden uitgegeven voor het zover is. Maar er worden stappen gemaakt in de goede richting.

Richting de toekomst hopen we op een duurzame inrichting van dit stuk in ons havengebied, een container terminal zou wat ons betreft daar een prima invulling voor zijn. Er zijn echter wel meerdere invullingen te bedenken voor dit terrein, we hebben te maken met economische groei en de fusie van Zeeland Seaports met de havens van Gent kunnen zeker ook een boost hieraan geven.

Wat wel een punt van aandacht is de nabij gelegen dorpen, de inwoners van deze dorpen rondom de havens wensen we niet toe om van de regen in de drup te belanden. De uitstoot van de Thermphos inruilen voor andere overlast zoals geluidsoverlast? Geen goed idee.

We juichen duurzame groene ontwikkelingen in de havens toe, geef de ondernemers de ruimte, èn waken er tegelijk voor dat burgers die rondom deze havens in de mooie Borselse polders wonen overlast krijgen. Mogelijkheden genoeg voor duurzame ontwikkeling, en die steunt onze fractie van harte!