In het najaar van 2023 heeft de fractie van SGP-ChristenUnie in de gemeente Borsele vier werkbezoeken afgelegd bij scholen in de gemeente. Van iedere denominatie is er een school bezocht. Het gaat daarbij om de volgende scholen:

  • IKC de Meidoorn in Nisse (openbaar)
  • Kerstenschool in Borssele (reformatorisch)
  • CBS de Regenboog in Nieuwdorp (christelijk)
  • Jan van Schengenschool in Heinkenszand (rooms katholiek)

Naast dat het scholen zijn van verschillende denominaties, zijn het ook scholen met ieder andere specifieke punten die er samen voor zorgen dat we een goed beeld hebben kunnen vormen. Tijdens de bezoeken heeft de directeur of een vertegenwoordiger van de school steeds een toelichting gegeven op het onderwijs op de school en wat de school uniek maakt, is er specifiek gesproken over de rol van de gemeente en was er steeds een rondleiding door het gebouw georganiseerd.

De bezoeken verliepen steeds in een goede sfeer en de vertegenwoordigers van de scholen vonden het heel fijn om mensen uit de gemeentelijke politiek over de vloer te krijgen om zo hun verhaal te kunnen vertellen. Ook wij hebben de bezoeken als heel plezierig ervaren en troffen iedere keer weer heel enthousiaste mensen die met veel liefde en plezier spraken over hun school.

Het is interessant om te ervaren hoe de scholen druk in de weer zijn met vergelijkbare zaken. Het gaat daarbij om het evenwicht tussen het bieden van goed basisonderwijs (lezen, taal en rekenen) en aan de andere kant het bieden van een interessant pakket aan overige zaken die belangrijk zijn voor het opgroeien anno 2024. En iedereen die zelf nog een actieve relatie heeft met een basisschool, weet dat dit een enorme uitdaging is. Alle respect en waardering dus vanuit onze fractie voor de schoolteams die deze uitdaging dagelijks aangaan en daarmee een significante bijdrage leveren aan de toekomst van onze gemeente.

De scholen ervaren de samenwerking met de gemeente als voldoende (gezamenlijk cijfer is een 7+). Er is behoefte aan meer overleg op directeursniveau en het nog beter betrokken worden bij zaken die de scholen aangaan. Onze fractie juicht deze samenwerking zeker toe en ziet dit ook als prioriteit vanuit de noodzaak om het voorzieningenaanbod toekomstbestendig te willen maken.

Het was een leerzame rondgang langs de scholen die ons interessante informatie heeft opgeleverd. Heeft u een idee voor een volgend thema voor werkbezoeken van de fractie? We houden ons aanbevolen!