Het zal de mensen die de raadsboerderij van de Gemeente Borsele voor de eerste keer binnenkomen, allemaal hetzelfde vergaan: je hebt direct het idee dat je binnen gekomen bent in de mooiste raadszaal van Zeeland. De manier waarop verleden, heden en toekomst samenkomen in de architectuur en inrichting van dit gebouw, sluiten naadloos op elkaar aan. Toch is er iets dat door de fractie van SGP-ChristenUnie gemist wordt.

In de raadszaal wordt vergaderd door Borselse burgers die, door hun achterban, gekozen zijn als volksvertegenwoordiger. Volksvertegenwoordigers die besluiten nemen in het belang van ons land, onze provincie en onze gemeente. En juist dat element wordt door onze fractie gemist. Uiteraard wordt er een foto van ons Koningsechtpaar op schermen getoond, maar deze digitale foto is niet permanent zichtbaar.

Daarom heeft onze fractie het college gevraagd of zij bereid is met een voorstel te komen om de drie elementen; Nederland, Zeeland en Borsele “op enigerlei wijze, maar zeker passend binnen de huidige inrichting, een voor iedereen herkenbare plaats in dit huis te geven”. Het College heeft, bij monde van Burgemeester Dijksterhuis, hiermee ingestemd. We zijn benieuwd met welk voorstel het College komt om ons initiatief invulling te geven.