In het afgelopen voorjaar werd er in de gemeenteraad nieuw cultuurbeleid vastgesteld. Onze fractie heeft actief gestuurd om in nieuw beleid ruimte voor ondernemerschap en nieuwe ideeën te creëren. Er is ingezet op een goede balans tussen de verschillende disciplines binnen het kunstveld. Mede dankzij werkbezoeken langs de diverse musea in onze regio waren wij in staat om gericht te sturen en de wensen van de musea handen en voeten te geven. Onderdeel daarvan is dat musea jaarlijks aanspraak kunnen maken op een subsidiemogelijkheid om zo projecten met, met name, een educatief karakter te financieren.

Afgelopen week werden wij door wethouder Miermans bijgepraat over de voorlopige resultaten van het nieuwe beleid. De fractie is verheugd in het gegeven dat er al door drie musea aanspraak is gemaakt op deze subsidiemogelijkheid. Het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp ontving €12.500,- voor het restaureren van een Sherman tank. Het Historisch Museum De Bevelanden in Goes ontving zo’n €25.000,- voor het meer interactief maken van het verhaal rondom het thema ‘Blinken en Verzinken’. In dit thema wordt de geschiedenis van de vele verdronken dorpen verteld. Ook het Fruitteeltmuseum in Kapelle heeft een bijdragen gekregen van bijna €3.000,- voor een programma onder de titel ‘Fruit en Beestjes’.

Onze fractie is blij dat deze musea de ruimte nemen die ze krijgen en er zo op geheel eigen wijze voor zorgdragen dat er voor ons allemaal mooie en interessante dingen te zien en beleven zijn in onze regio.

We wensen iedereen veel plezier toe bij het bezoeken van onze mooie Bevelandse cultuuraanbieders.