‘In tijden van nood, leert men zijn vrienden kennen’, is een bekend gezegde. Afgelopen donderdag was het de inzet van het raadsbesluit omtrent het armoedebeleid dat in de komende jaren in de gemeente Borsele zal worden gevoerd. Vanuit onze fractie hebben we wethouder Miermans meegegeven dat we blij zijn dat er integraal wordt gedacht, wanneer het om armoedebestrijding gaat. Het is van belang dat er rondom gezinnen en individuen een brede schil is die klaar staat om te helpen en bij te dragen, wanneer dat nodig is. Maar voor onze fractie gaat armoedebeleid verder dan alleen de bestrijding ervan. Het gaat ook om preventie. Voorkomen dat mensen in dit soort vervelende situaties komen. Daarom zijn we blij dat het beleid werkt vanuit drie P’s: Preventie, Participatie en Perspectief. In een notendop geeft dit weer waar het om draait: voorkomen dat mensen in een armoedesituatie terecht komen en, wanneer dit onverhoopt toch het geval is, ruimte bieden voor participatie in de maatschappij en hen perspectief bieden op een betere toekomst.

Dat het bij een beleidsdocument om woorden gaat, is bekend. Daarom heeft onze fractie de wethouder gevraagd om de kernpunten uit het beleid uit te werken in een duidelijk actieplan en hier met regelmaat verslag van te doen aan de raad. Op die manier kunnen we blijven volgen welke acties er worden uitgezet en wat hiervan het resultaat is. Het draait erom dat de goede dingen goed gedaan worden. Extra aandacht hebben wij op dit punt gevraagd voor de preventieactiviteiten. Scholen en organisaties staan vooraan waar het gaat om signalering van (dreigende) armoede. Het is daarom van belang dat de mensen in het onderwijs, op de sportclub, bij de muziek en in bijvoorbeeld het kerkelijk jeugdwerk weten waar zij met hun signaleringen terecht kunnen. Wethouder Miermans heeft toegezegd hier meer aan de slag te gaan.

Zo maken wij ons sterk voor het helpen van onze naaste in nood. Een Bijbelse opdracht die wij graag handen en voeten willen geven.

In de PZC van zaterdag 4 november werd een artikel gewijd aan dit onderwerp.