Donderdag 11 januari wist onze fractie de hele raad achter zich te krijgen en gezamenlijk een motie in te dienen die het College oproept om werk te maken voor een gelijk speelveld voor onze appeltelers.

De appelbloesemkever is een geducht insect dat de bloemknoppen van appels aanvreet waardoor er geen vruchtzetting kan plaatsvinden of misvormde onverkoopbare appels groeien. De opbrengstderving kan wel 50 procent of meer bedragen. Het enige middel wat effectief is tegen dit insect is het biologische middel Raptol. Echter, de toelatingscollege en de voedsel en warenautoriteit zijn voornemens om dit jaar geen vrijstelling te geven voor het gebruik van dit enige middel.

Op zichzelf vindt onze fractie dat de politiek zich niet moet bemoeien met wetenschappelijk onderbouwd toelatingsbeleid, evenals dat andersom ook niet het geval dient te zijn overigens. Echter, hier lijkt sprake van willekeur in de toelating en bovendien mag het middel in Europese buurlanden wel gebruikt worden. Dat laatste zorgt voor een ongelijk speelveld voor de appeltelers. Het zou toch wel heel wrang zijn wanneer er in de Nederlandse supermarkten straks wel appels te koop zijn uit buurlanden die de appelbloesemkever met Raptol bestreden hebben, terwijl de Nederlandse telers dat niet mogen gebruiken onder dezelfde omstandigheden.

Onze fractie wil voor de appelteelt gaan staan, temeer omdat Borsele de grootste fruitteeltgemeente van Nederland is, waar ook appels een flink areaal van zijn. Het ongelijke speelveld is niet fair en daarom hebben we – in navolging van Reimerswaal – een motie opgesteld. Alle andere raadsfracties waren het met ons eens dat er een gelijk speelveld moet zijn en ondernemers hun bedrijfsvoering niet goed kunnen uitvoeren als er willekeur bestaat in het toelatingsbeleid. Inmiddels probeert de fractie het onderwerp ook Provinciaal en landelijk aan te kaarten.

Onderstaand de link naar de volledige tekst van de motie:

Motie volgens reglement van orde Raad 20240111 (Appelbloesemkever) (002)

Zowel de PZC als Omroep Zeeland besteedden er aandacht aan.

‘Geef Bevelandse appeltelers een gelijk speelveld’ – Omroep Zeeland

https://www.pzc.nl/borsele/noodkreet-appeltelers-op-deze-manier-geen-toekomst-meer-voor-appelteelt-op-bevelanden~a23a1cd5/

Bloei Korenpolder