Wist u het al? We wonen aan een groene baai, een zee-inham waar de kleur groen van belang wordt. Niet omdat er zoveel fraai groen gras groeit op de dijken of groene, rode of bruine algen in het zeegroene water, maar omdat “the green bay” van plan is zich als grootverbruiker van groene stroom te vestigen op het koolzwarte terrein van de voormalige kolencentrale bij Borssele.

Het team van “The green bay” is volgens haar website, “vastbesloten om het meest groene, meest kosten efficiënte en meest betrouwbare datacentrum  van de wereld te bouwen”. Zij zijn vooral aangetrokken door de mogelijkheid om straks van het nieuwe windenergie park Borsele 1 en 2 te profiteren, naast uiteraard de betrouwbaarheid van de elektrische voorzieningen van de bestaande centrales in de provincie. Zelfs voor de noodstroomvoorziening wil men trachtten zoveel mogelijk opgeslagen groene energie te benutten, door middel van grote accu pakketten.

the-green-bay

Figuur 1 Opzet van The Green Bay – datacentrum bij Borssele, bron: http://www.thegreenbay.nl/TGB_factsheet.pdf

De fractie SGP-CU is blij met het voornemen van “The Green Bay” zich in Borsele, op het terrein van de oude kolencentrale te willen vestigen. Wij hebben met belangstelling kennis genomen van de plannen van de initiatiefnemers afgelopen december in  de informerende raadsvergadering.

Wij zien dit als een positieve ontwikkeling in het kader van de overstap naar duurzame energiewinning en -gebruik en hergebruik van de zeewater koelinstallaties van de energiecentrales, met name de kolencentrale. Hierdoor krijgt het terrein van de oude centrales een uitstekende herbestemming. Zeker als deze ontwikkeling zich voortzet, zit er mogelijk meer in het vat.

Tevens vinden wij de vestiging van dit bedrijf in het havengebied aantrekkelijk vanwege de verwachtte toename van banen in het hogere segment, MBO en HBO. Dit sluit mooi aan bij de ontwikkelingen in de onderwijssector, het bèta college en de versterking van de relaties over de grens, de universiteit van Gent. Vestiging van dit bedrijf sluit daarbij uitstekend aan bij voorstellen uit het rapport van de Commissie Balkenende.

datacentrum

Figuur 2 Locatie van het geplande datacentrum met indicatie van de koelwaterleiding. Bron: Rapport “Ruimtelijke Onderbouwing TGB”, 2018

De fractie is dan ook akkoord gegaan met het voorstel tot het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen.