Er was eens een Rotterdamse Wijsgeer (hij leefde in de 15e eeuw) die het volgende betoogde: ‘Als ik weinig geld heb koop ik boeken; als er dan nog wat over is koop ik eten en kleding’. Zijn woorden geven wat onze fractie heel helder aan wat de meerwaarde is van het lezen van boeken. Het is een Primaire levensbehoefte, wat ons betreft behoeft dat verder geen uitleg.

Maar hoe belangrijk we het lezen en goede toegang tot boeken ook vinden, de realiteit is wel eens weerbarstiger. Zo stond er vanuit de bezuinigingsronde voor het bibliotheekwerk nog een bezuiniging van 100.000 euro op het programma. Wat onze fractie betreft hadden we liever niet op dit onderwerp bezuinigd, maar doordat de raad anders heeft besloten ontkomen we niet aan deze verantwoordelijkheid. 

Vanuit het College was er een voorstel met een aantal opties voorgedragen. Hierin werden voorstellen gedaan om te komen tot het benodigde bedrag. Het ging dan bijvoorbeeld om het sluiten van de vestiging ’s-Gravenpolder (zou een besparing opleveren van € 55.000, maar voor ons uiteraard onbespreekbare optie), het verlagen de huisvestingskosten in Heinkenszand (zou een besparing opleveren van € 30.000, voor ons en interessante optie doordat de opbouw van deze kosten niet marktconform lijken te zijn), de vermindering van de dienstverlening in Heinkenszand (zou een besparing van € 43.000 opleveren, maar is onwenselijk doordat ook andere gebruikers hiervan afhankelijk zijn) of een grotere bijdrage van de scholen en tegelijk verminderde dienstverlening richting hen (levert €25.000 op, maar is ook niet wenselijk gezien wat we eerder zeiden over het belang van het lezen van boeken).

Tijdens het beraad hierover in onze fractie kregen we informatie over extra middelen die de bibliotheek van het Rijk gaat krijgen. Dit wierp natuurlijk een ander licht op de zaak. Wat onze fractie betreft gaf dit ruimte om in ieder geval ervoor te zorgen de vestiging in ‘s-Gravenpolder open te houden. Dat was voor ons een heel belangrijke voorwaarde. Daarnaast zien we ruimte om met de verhuurder van het pand in Heinkenszand in gesprek te gaan over de huurprijs en -voorwaarden. Wat ons betreft zouden deze kunnen worden aangepast, zodat deze niet meer drukken op de begroting van de bibliotheek. Uiteindelijk bleef er dan nog een klein gedeelte over wat we eenmalig zouden moeten dekken vanuit de Algemene Reserve. Daarna zouden de nieuwe Rijksmiddelen hierin kunnen voorzien. 

Er was een stevig debat nodig om voor ons voorstel de handen op elkaar te krijgen, maar uiteindelijk lukte het om dit te realiseren. Dit betekent dat de vestiging in ‘s-Gravenpolder open kan blijven en dat we de bibliotheek ruimte bieden om hun budget nog beter te besteden.

Tot slot komen we nog een keer terug bij Erasmus, de man met de wijze uitspraak aan het begin. ‘Als ik weinig geld heb koop ik boeken; als er dan nog wat over is koop ik eten en kleding’. Hij kocht de boeken, wij laten ze door onze burgers lenen. Dit is veel goedkoper, veel duurzamer en veel socialer. De medewerkers bij de bieb en andere leners die er rondlopen zorgen voor deskundig advies en een gezonde dosis inspiratie.