Nadat onze fractie op 11 januari de hele raad achter zich wist te krijgen om een motie in te dienen die het College opriep werk te maken van het creëren van een gelijk speelveld voor onze appeltelers, lukte het de SGP-fractie in Kapelle eveneens om een meerderheid te krijgen voor deze motie. Reimerswaal was ons al voorgegaan. Eendracht maakt macht!

De appelbloesemkever is een geducht insect dat de bloemknoppen van appels aanvreet waardoor er geen vruchtzetting kan plaatsvinden of misvormde onverkoopbare appels groeien. De opbrengstderving kan wel 50 procent of meer bedragen. Het enige middel wat effectief is tegen dit insect is het biologische middel Raptol. Dit middel is nu toegelaten door de Minister van LNV, op aandringen van de sector, belanghebbenden èn dus de lokale Zeeuwse politiek.

Samen met andere organisaties en politici hebben we voor elkaar weten te krijgen dat het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit opnieuw vrijstelling verleent. Vele fruittelers waren blij met dit besluit, al kwam het voor een aantal (bijna) – naar hun eigen zeggen – te laat. De zorgen zijn overigens nog niet verdwenen, want het middelenpakket van de landbouw wordt in veel sneller tempo afgebouwd dan er nieuwe middelen bij komen. Natuurlijk zijn preventieve teeltmaatregelen en robuuste teeltsystemen een eerste stap, maar als een ziekte zich manifesteert is het toch fijn dat er een apothekerskast is voor de telers om hun gewassen gezond te houden. Daarom vindt onze fractie dat er hard gewerkt moet worden aan structurele duurzame oplossingen.

Zowel Omroep Zeeland als de PZC besteedden er aandacht aan.

Tóch toelating van middel tegen appelbloesemkevertje, maar: ‘Voor veel bomen is het al te laat’ – Omroep Zeeland

Zeeuwse appeltelers halen opgelucht adem; omstreden bestrijdingsmiddel mag tóch gebruikt worden | Borsele | pzc.nl