Tijdens afgelopen meivakantie is een afvaardiging van de gemeenteraad van Borsele, tezamen met Burgemeester Dijksterhuis, Wethouder Weststrate en een aantal ambtenaren op werkbezoek geweest in de Engelse gemeente Somerset (nabij Bristol). Namens onze fractie was Gerard Verkuil afgevaardigd.

De regio werd bezocht omdat er op dit moment wordt gewerkt aan de nieuwbouw van twee kerncentrales. Dit gebeurt nabij de plaats waar Hinkley Point A (inmiddels niet meer in gebruik zijnde centrale) en Hinkley Point B (centrale die aan het einde van zijn levenscyclus is) staan. Er is gekozen voor dit project, omdat de situatie enigszins vergelijkbaar is met de Borselse situatie.

Doel van het bezoek was om met eigen ogen de impact van zo’n groot project waar te nemen en tegelijkertijd ook met mensen uit de streek in gesprek te gaan over het gehele proces. Zodoende zou het een leerzame trip moeten zijn, die zorgt voor waardevolle kennis op het moment dat onze gemeente in een vergelijkbare situatie terecht zou komen.

Het bezoek aan het bouwterrein was zeer indrukwekkend. Het is een machtige operatie om twee van deze centrales te bouwen. Er is voor gekozen om veel nabij de eigenlijke plaats van de centrales te bouwen. Hierdoor is er nu relatief veel ruimte nodig. Dit zou uiteraard ook op een andere wijze kunnen. Zo zagen we een mooi voorbeeld van hoe over de nabijgelegen rivier onderdelen die elders zijn gefabriceerd worden aangevoerd.

De huisvesting van arbeiders en het vervoer van deze mensen van hun verblijfplaats naar het bouwterrein is een belangrijk onderwerp voor zowel het bouwbedrijf als voor de omwonenden. We hebben een aantal mooie voorbeelden gezien van hoe dit wordt vormgegeven en hebben van omwonenden en belangenorganisaties gehoord hoe belangrijk het is hierover goede afspraken te maken en toe te zien op naleving hiervan.

Er is gesproken met lokale ondernemers over de manier waarop ook zij een aandeel hebben in de bouw van de nieuwe centrales en de wat hierin voor hen belangrijk is. Daarnaast werd er een bezoek gebracht aan een speciaal opgericht nucleair College waarop jonge mensen worden opgeleid om aan de slag te gaan in en rond de centrale en op andere plaatsen waar met nucleair materiaal wordt gewerkt.

Tot besluit van het bezoek werd er gesproken met ambtenaren van de gemeente Somerset over wat het van hen gevraagd heeft en nog altijd vraagt om dit proces in goede banen te leiden.

Zo was het een indrukwekkend bezoek dat bijzonder waardevol was. Het heeft ervoor gezorgd dat er goede contacten zijn gelegd die, in het geval dat de Tweede Kamer besluit om in Borsele te gaan bouwen, ervoor zorgen dat de gemeenteraad en het ambtenarenapparaat over relevante kennis beschikken.