Onze mensen

De gemeenteraad van Borsele bestaat uit 19 raadsleden. Vijf daarvan vormen de SGP/ChristenUnie-fractie: Gijsbrecht Gunter (fractievoorzitter), Henk van Hartingsveldt, Karel de Vries, Gerard Verkuil en Kees Weststrate.

Het college van B&W wordt gevormd door de burgemeester en 3 wethouders. Namens SGP/ChrsitenUnie heeft Kees Weststrate (zelfde naam als raadslid!) zitting in het college. Zijn twee collega-collegeleden behoren tot het CDA en de PVDA.

De fractie komt de donderdag voorafgaande aan de volgende raadsvergadering bij elkaar om (onder andere) de standpunten ten aanzien van de agenda te bepalen. Daarbij zijn ook steunfractieleden aanwezig die de functie hebben van adviseur en sparringpartner. Ook bestuursleden van de verschillende lokale partij-afdelingen bezoeken deze vergaderingen. Daarnaast zijn er enkele experts die de fractie gevraagd en ongevraagd van advies voorzien op specifieke thema’s. U bent ook van harte welkom op de fractievergaderingen. Neem even contact op met de fractievoorzitter, zodat we uw bezoek kunnen inplannen.

Om in contact te blijven met burgers en bedrijfsleven bezoeken de fractieleden (individueel of in fractieverband) ook regelmatig bedrijven en instellingen. Zo blijven ze op de hoogte van alles wat zich buiten het gemeentehuis afspeelt. Schroom niet op contact met hen op te nemen; ze zijn er voor u!

foto-fractie

De fractie v.l.n.r. Gijsbrecht Gunter, Kees Weststrate, Gerard Verkuil, Karel de Vries en Henk van Hartingsveldt.

Contactgegevens wethouder en fractieleden:

kees-weststrate-wethouder

Kees Weststrate
Wethouder en 2e loco-burgemeester

Havenweg 58
4455 TG  Nieuwdorp
cweststratewethouder@borsele.nl

Portefeuilles:

 • bouwen en wonen (icl. WABO)
 • volkshuisvesting
 • dorpsvernieuwing
 • monumenten
 • verkeer en openbare ruimte (incl. OLAZ)
 • AB ZSP NV

Gijsbrecht Gunter
Raadslid

Hertenweg 53
4455 TK  Nieuwdorp
gagunter@borsele.nl

Portefeuilles:

 • openbare orde en veiligheid
 • personeel en organisatie
 • algemeen bestuur
 • samenwerking
 • zorgplicht gemeentewet
 • financiën
 • AvA Delta NV
 • onderwijs

Henk van Hartingsveldt
Raadslid

Populierestraat 16
4431 CK  ’s Gravenpolder
hvanhartingsveldt@borsele.nl

Portefeuilles:

 • werk en inkomen
 • welzijn en zorg
 • WMO en Sociale zaken
 • jeugd- en ouderenbeleid

Gerard Verkuil
Raadslid

Kasteelhoekstraat 2
4433 AJ Hoedekenskerke
ggtverkuil@borsele.nl

Portefeuilles:

 • toerisme en recreatie
 • dorpshuizen
 • sport
 • monumenten
 • verkeer en openbare ruimte (incl. OLAZ)
 • cultuur

Karel de Vries
Raadslid

Ligusterstraat 49
4431 ED ’s – Gravenpolder
kadevries@borsele.nl

Portefeuilles:

 • economische zaken
 • DB ZSP NV
 • AB ZSP NV
 • milieu (incl. RUD)

Kees Weststrate
Raadslid

Oostsingel 31
4454 AZ Borssele
cweststrateraadslid@borsele.nl

Portefeuilles:

 • ruimtelijke ordening
 • bouwen en wonen (icl. WABO)
 • volkshuisvesting
 • dorpsvernieuwing

foto-steunfractie

De steunfractie v.l.n.r. Koos Hage, Maurice Wisse en Willem-Jan Joosse. Niet op de foto: Jaap van Ginkel.