Onlangs is de heer Gerben Dijksterhuis geïnstalleerd als burgemeester van onze mooie gemeente van contrasten, Borsele. Als fractie heten we hem en zijn gezin graag van harte welkom in onze gemeente. We zijn blij met de bevestiging van de voordracht zoals die unaniem door onze gemeenteraad is gedaan aan Zijne Majesteit, de Koning.

De heer Dijksterhuis komt naar onze gemeente in een periode dat voorbereidingen worden getroffen voor de verkiezingen van 2018. Voor het zomerreces van 2017 is hij al in functie, zodat hij dan ruim de tijd kan nemen om de gemeente te leren kennen. In de aanloop naar de verkiezingen kan hij zo ook de verschillende partijen en hun achterbannen en electoraat plaatsen. Hierdoor is een goede introductie mogelijk richting de vorming van een nieuwe coalitie en B&W in 2018.

De heer Dijksterhuis is unaniem door de vertrouwenscommissie voorgedragen, waarin alle partijen van Borsele vertegenwoordigd waren. Ook de gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met de voordracht van de nieuwe burgemeester. Vanuit de raad, B&W en de ambtenaren is er een kennismakingsbezoek gebracht aan de heer Dijksterhuis en zijn gezin te Zeewolde.

Tijdens het bezoek werd bekend dat de komst naar Borsele niet alleen een mooie ontwikkeling is in het vervullen van een belangrijke ambtelijke vacature en de ontwikkeling van de politiek loopbaan van de heer Dijksterhuis maar werd aangedragen dat het ook wel een terugkeer naar de wortels van zijn voorgeslacht kon zijn: “Nico Dijksterhuis (broer van Gerben): Heb even in mijn persoonlijke familiearchief gedoken. Onze betovergrootvader heette Nicolaas de Kunder (1850-1909) en is geboren in Borssele. Terug naar de roots dus!” (Bron: facebook)

Wij wensen de heer Dijksterhuis en zijn gezin Gods onmisbare Zegen toe in zijn komst naar Borsele als burgemeester en heten hen van harte welkom.