Nog nagenietend van het herdenkingsweekend van de Slag om de Schelde, werd er tijdens de raadsvergadering van 7 november 2019 gesproken over de structurele ondersteuning van de musea in onze regio. In de afgelopen jaren zijn de musea op verschillende manieren ondersteund. Zo wordt de Stoomtrein Goes Borsele al geruime tijd structureel ondersteund. Dit betekent dat zij ieder jaar een subsidiebedrag krijgen dat zij kunnen gebruiken om hun taken uit te voeren. De andere musea – het Bevrijdingsmuseum, het Fruitteeltmuseum, het Historisch Museum De Bevelanden, het Trekkermuseum en het Wienkeltje van Wullempje – kwamen de laatste jaren in aanmerking voor een projectsubsidie. Dit betekent dat zij, wanneer zij een nieuwe project wilden opstarten, hiervoor een bijdrage vanuit de Gemeente konden krijgen.

Na een uitgebreid proces van informeren en kaders stellen – en ook voor onze fractie het bezoeken van al deze musea – ligt er nu een voorstel waarin wordt geregeld dat de vier grotere musea een structurele subsidie tegemoet kunnen zien en dat de twee kleinere musea – het Wienkelteje vaN Wullempje en het Trekkermuseum – een waarderingsbijdrage krijgen. Onze fractie is blij dat de tijdens de kaderstellende bijeenkomsten gestelde uitgangspunten zijn verwerkt in het uiteindelijke voorstel. Wat ons betreft bevatte het stuk geen verrassingen.

We zijn blij voor de inwoners van Borsele dat zij de mogelijkheid hebben om in onze regio diverse musea te bezoeken en het is goed dat de gemeente Borsele daar een substantiële bijdrage aan levert. De publieke belangstelling tijdens het herdenkingsweekend laat wat ons betreft zien dat de burgers dit ook zeker zullen waarderen. We vinden het dan ook een goede zaak dat een goede evaluatie onderdeel uitmaakt van het voorstel.

Onze fractie stemt in met het voorstel, maar heeft nog wel een vraag aan de wethouder: tijdens de laatste kaderstellende bijeenkomst over dit onderwerp, hebben we gesproken over de mogelijkheid om de eindpuntvoorziening over te laten nemen door de Stoomtrein Goes Borsele. De wethouder zou dit onderzoeken. Daarover lezen we nu niets terug. We zien benieuwd wat daarvan de reden is en wat de wethouder ons over dit onderwerp kan vertellen.

Uiteraard wensen we de musea veel inspiratie, succes en plezier met het omzetten van de subsidies in mooie projecten.