Al jaren wordt er op Hoedekenskerke gesproken over de verkeersonveiligheid voor, met name, fietsers bij het binnenrijden van het dorp vanuit de richting ’s-Gravenpolder. Op het laatste gedeelte, vanaf de spoorwegovergang tot aan het dorp, rijden fietsers in beide richtingen op de rijbaan. Zeker in de wintermaanden leidt dit tot gevaarlijke situaties. De fietsers die in de richting van ’s-Gravenpolder rijden, moeten de weg oversteken op een onoverzichtelijk punt. De spoorwegovergang, een oude kreekrug en de aanwezige bomen zorgen ervoor dat het zicht van automobilisten dusdanig wordt bemoeilijkt.

Verder zijn er zorgen over vrachtwagens die nog altijd door het dorp rijden, op weg naar Baarland. De smalle straten in Hoedekenskerke laten dit eigenlijk niet toe. Eerdere pogingen om in de wegbewijzering zaken aan te passen, lijken nog niet het gewenste resultaat te hebben gehad.

Om deze problematiek op het bordje van de wegbeheerder, het Waterschap Scheldestromen, te krijgen, is er nu een brief gestuurd naar het dagelijks bestuur van het Waterschap. Deze brief, medeondertekend door de dorpsraad en alle overige fracties uit de raad, nodigt het Waterschap uit om een proactieve houding aan te nemen om zo een einde te maken aan deze problematiek.

We zijn benieuwd naar de reactie van het Waterschap en hopen op een voor Hoedekenskerke goede oplossing. De plannen die voor het Langeweegje op dit moment worden ontwikkeld, zouden hier wellicht ook onderdeel van kunnen uitmaken.

Zie de brief: Brief Waterschap april 2018