Tijdens de behandeling van de Kadernota 2018-2021 (agendapunt 8) heeft onze fractie aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie in en rond ’s-Gravenpolder. Dat is overigens niet de eerste keer. Wij pleiten al heel lang voor een oostelijke ontsluiting van deze groeiende kern.

Een mogelijkheid zou zijn om direct een verbinding te leggen tussen de nieuwbouwwijk “Oostgaarde” en de N666 richting de A58 / Kapelle. Als je in de huidige situatie van Oostgaarde naar Kapelle moet, kan dat alleen via de Populierenstraat. Dat is geen wenselijke situatie vinden wij.

De nieuwe afslagen van de A58 bij Goes-Zuid kunnen invloed hebben op de verkeersstromen over de Goesestraatweg. Bovendien vinden wij dat de kruisingen N666/Baarlandsezandweg en Baarlandsezandweg/Schoorkenszandweg verkeersveiliger zouden kunnen. Ook de inrichting van de Schoorkenszandweg/Provincialeweg is ronduit gedateerd. We zijn dan ook blij dat de inrichting van dit stuk weg opgenomen als prioriteit in de Kadernota.

Kortom, onze fractie zet in om de ontsluiting van ’s-Gravenpolder toekomstbestendig te maken. Daar pleiten we al langer voor, maar actuele ontwikkelingen maken dat we nu moeten doorpakken.