De Gemeentelijke Afdeling van de SGP Borsele nodigt u hierbij van harte uit voor de jaarvergadering die als thema heeft: Zondagsrust

Spreker: de heer M.F. van Leeuwen
Datum: D.V. vrijdagavond 6 maart 2020 om 20.00 uur. Rondleiding + presentatie ITN om 19.15 uur
Locatie: ITN, Havenweg 48b, 4454 PZ Nieuwdorp


Voorafgaand aan de vergadering is er mogelijkheid om een presentatie en rondleiding van ITN bij te wonen. De ledenvergadering zal 20.00 uur aanvangen met huishoudelijk deel waarna een inhoudelijk deel zal volgen over zondagsrust. Spreker M.F. van Leeuwen, partijvoorzitter van de landelijke SGP, zal ons meenemen in het thema zondagsrust. Wat betekent zondagsrust voor ons maar ook hoe brengen we dat in de praktijk. Soms komen daar lastige vraagstukken en dilemma’s bij kijken. Hoe moeten we daar op een bijbels politieke manier mee omgaan? Ook in Borsele zullen we er in de toekomst niet aan ontkomen dat de zondagsrust onder druk komt te staan. Winkels willen steeds vaker open, er moeten meer evenementen plaatsvinden op zondag en recreatie moet mogelijk zijn.
Agenda:

 1. Opening 20.00 uur
 2. Mededelingen
 3. Verslag vorige vergadering en ‘Wat is er in Borsele gebeurd in het achterliggende jaar’
 4. Financieel jaarverslag
 5. Bestuursverkiezing(Kandidaten 2 vacatures: Bart Maljaars en Jochem Niemansverdriet)
 6. Pauze 20.20-20.30 uur
 7. Spreker M.F. van Leeuwen over het thema zondagsrust
 8. Casussen Borsele rondom zondagsrust door raadsleden SGP-CU.
 9. Vragen & discussie
 10. Rondvraag
 11. Sluiting 22.00 uur

We hopen u te mogen ontmoeten op D.V. 6 maart!