Gemeenten hebben in 2015 hun verantwoordelijkheden op gebied van de Transitie van het Sociaal Domein waargemaakt zonder volledig zicht te hebben op uitgebreide informatie op het gebied van regelgeving, cliëntenaantallen en verwachte kosten. Ook een objectieve verdeelsleutel heeft veel gedoe gegeven. Kortom, het was soms sturen in de mist!

Vanuit de verantwoordelijk voor hun burgers hebben gemeenten ervoor gezorgd dat er geen mensen verdwaalden in het doolhof van nieuwe regelgeving.

Tot op heden is er veel ontwikkeld en geëxperimenteerd. Onze gemeente heeft op De Bevelanden een samenwerkingsverband met een aantal buurgemeenten om gezamenlijk uitvoering te geven aan dit beleid. Steeds heeft onze fractie een vinger aan de pols gehouden en de ontwikkelingen kritisch gevolgd. Uiteindelijk blijkt dat in de woelige periode die achter ligt verreweg de meeste zorgvragen goed zijn behandeld door de gemeente. Natuurlijk zijn er soms schrijnende individuele gevallen – waarvoor we ook oog hebben overigens – maar op hoofdlijnen heeft Borsele het goed op orde.

De volgende raadsperiode 2018-2022 zal de focus vanuit onze fractie meer liggen op preventie en betere samenwerking van zorgaanbieders. De gedachte is om in te zetten op preventie. Dit is het vroegtijdig signaleren van problemen en die zo adequaat mogelijk op te lossen om te voorkomen dat later zwaardere – en dus ook duurdere – zorgvormen nodig zijn. Ook zal er een goede vertaling van beleid naar financieren moeten komen om te zorgen dat zorg en ondersteuning betaalbaar blijft, want in de achterliggende tijd is er ingeteerd op de reserve. Veel gemeenten zien de komende jaren dan ook tekorten binnen het sociale domein op zich afkomen. Gemeenten zullen via slimme verbindingen binnen het geheel van het sociale domein moeten zorgen dat het ingezette beleid verder geconsolideerd en geoptimaliseerd wordt.

Als fractie zullen we ons net als in de huidige raadsperiode blijven inzetten om inwoners de juiste zorg en ondersteuning te kunnen bieden. Dat betekent keuzes maken. We komen uit een tijd dat er sprake was ‘gewenste zorg’, terwijl vandaag de dag wordt uitgegaan van wat mensen zelf kunnen en daarna nog nodig hebben van de overheid. We zien in toenemende mate dat kerken in dit ‘gat’ springen hetgeen wij zien als een hele mooie taak die aansluit bij de oorsprong van de kerk. Misschien is de kerk in het verleden deze taak teveel uit het oog verloren en ligt hier een gezamenlijke hernieuwde opdracht.

Als laatste willen we nogmaals wijze op het fenomeen Persoons Gebonden Budget (PGB), die voor veel diensten binnen het sociale domein inzetbaar is. Het gebruik maken hiervan geeft maximale keuzevrijheid voor cliënten om een zorgaanbieder, dus ook identiteitsgebonden aanbieders, te kiezen. En daar willen we ons als fractie sterk voor maken, juist ook op dit terrein.

Onze fractie staat open voor vragen en suggestie op dit complexe terrein. U kunt altijd contact opnemen voor een gesprek met de fractiespecialisten of een bezoekje aan de fractie.