In oktober 2019 is het 75 jaar geleden dat Zuid-Beveland werd bevrijd. Volgens kenners werd Zeeland in het najaar van 1944 het toneel van een uitermate belangrijke strijd, voor het slagen van de bevrijding van West-Europa. Via een motie roept de SGP-ChristenUnie in Borsele op om deze strijd die bekend is onder de naam ‘Slag om de Schelde’ blijvend op de kaart te zetten en de brede waaier aan mooie initiatieven die zich ontplooit optimaal te faciliteren met een overkoepelend plan en voldoende middelen.

Nadat de geallieerden in 1944 vanuit Normandië en via België Zeeuws-Vlaanderen hadden bevrijd, werd onder andere via de kust van Baarland en Hoedekenskerke de bevrijding van Walcheren ingezet. Nadat de geallieerden de zeearm Het Sloe waren overgestoken, konden zij samen met andere troepen die vanuit Brabant gekomen waren de Bezetter overmeesteren. Hierdoor kwam de belangrijke vaarroute richting Antwerpen vrij te liggen en kon de ongehavende havenstad benut worden om groot materieel aan land te krijgen en zo de broodnodige versterkingen te realiseren om van daaruit koers te zetten richting Berlijn.

De SGP-ChristenUnie fractie uit de Gemeente Borsele diende tijdens de Raadsvergadering van 1 november 2018 een motie in waarin het college wordt opgeroepen om een plan te maken waarin duidelijk wordt hoe het herdenken van de Slag om de Schelde optimaal vorm kan krijgen. Het gaat dan om het ondersteunen van zowel reeds bestaande alsook nieuwe initiatieven voor 2019 en de verdere toekomst. Immers, deze slag die de beslissend was voor de vrijheid van zowel Zeeland, alsook geheel West-Europa verdient meer aandacht van zowel de eigen bevolking als buiten de regio, onder jong en oud!

(klik hier voor de link naar de ondertekende motie)

Foto: Google Earth