Tijdens de raadsvergadering van 7 mei 2020 is de Regionale Energie Strategie(RES) besproken. Bij deze bespreking hebben we als SGP-ChristenUnie fractie een motie ingediend die opriep om het volgende in de RES op te nemen:

Zeeland zet zich als regio samen met het Rijk actie in om een concrete businesscase te ontwikkelen waarin de gehele energiemix, inclusief kernenergie in de omgeving van Borsele wordt onderzocht om grootschalig CO2vrije waterstof te produceren, hetzij voor huishoudens en/of de industrie’.

Deze motie is met brede steun door de gemeenteraad aangenomen. Op 9 juni 2021 ontvingen we de reactie van de stuurgroep die zich bezig houdt met de Regionale Energie Strategie. In die reactie werd onze oproep en de doelstelling onderschreven en is aangegeven dat dit opgenomen wordt in het uitvoeringsplan van de RES. Als fractie zijn we daar blij mee! We zien dit als een belangrijke stap in het verder toewerken naar een goede en duurzame energiemix voor bedrijven en huishoudens met daarbij een belangrijke rol voor Borsele.