Tijdens de laatste vergadering voor het zomerreces bespraken we slechts twee agendapunten: de jaarrekening van de gemeente Borsele en het voorstel om een onderzoek naar de kerntaken in te stellen. 

Deze twee punten hebben alles met elkaar maken. Uit de jaarrekening blijkt dat de Gemeente Borsele op zich een goed resultaat heeft behaald, maar dat de grote stijging van kosten op het gebied van de zorg ons nopen tot het opnieuw onder de loep nemen van de financiële huishouding van de gemeente. Het is tijd voor een discussie over wat nu precies de kerntaken van de gemeente zijn. Wat is onze wettelijke opdracht en wat mogen de burgers van de gemeente verwachten? Wat voor gemeente willen we met elkaar zijn? Dit alles uiteraard op basis van een gezonde financiële basis. Met name vanwege de alsmaar verder stijgende kosten op het gebied van de zorg, wordt dat laatste steeds meer een probleem. Ook maken we deel uit van steeds meer gemeenschappelijke regelingen en blijft het lastig om hier goed grip op te krijgen.

We realiseren ons dat in deze tijd, waarin de verkiezingen zich langzaam maar zeker weer aandienen, het maken van keuzes -want dat is wat ons te doen staat- een uitdagende opgave is. We hebben er echter vertrouwen in dat het voorgestelde onderzoek een substantiële bijdrage gaat leveren om keuzes te maken die goed te verantwoorden zijn en die er voor zorgen dat de gemeente op langere termijn gezond zal blijven. 

De fractie dankt alle volgers voor het gestelde vertrouwen en wenst een ieder een goede zomerperiode toe. Let een beetje op elkaar. Heb het goed en hou het goed. Ga met God, Hij zal met u gaan.