De bouwgrond in Heinkenszand is bijna op. Goed dit te horen en ook te constateren als we langs de laatste uitgeven kavels rijden. Dit betekent dat er wat gebeurt in onze gemeente. Ruimte om verder te bouwen in Heinkenszand is nodig en dus is deze stap volkomen logisch. Ook richting te toekomst.

Een ‘maar’ bij de ontwikkeling van de plan zijn de woningmarktafspraken met de provincie en eventuele mogelijke krimp, een visie die overigens hard toe is aan een update, vernamen we vanuit partijen die dagelijks actief zijn op de woningmarkt. Visies en toekomstvoorspellingen zijn nodig, maar blijken als het zover is toch meestal (iets) anders is dan voorspeld. Tot op heden lijkt de krimp minder hard door te zetten dan een paar jaar geleden aangenomen en er ontstaat nu zelfs behoorlijk woningnood, ook in onze landelijke provincie als de onze.

Bovendien zijn wij er van overtuigd dat met de groei van de havens en het MKB, inclusief de agrofood sector, in combinatie met een gebied waar het goed wonen is,  woningen nodig zijn en blijven. Zeker als het gebied zo mooi wordt ontsloten dat grootstedelijke gebieden als Gent en Rotterdam, maar dichterbij ook Goes, Terneuzen en Middelburg op een steenworp afstand komen te liggen van de Borselse plattelandskernen.

Voor de aankoop van de gronden in Platepolder is een bedrag van 1,8 miljoen euro nodig, dat is een hoop geld, maar dit komt dubbel en dwars terug in de exploitatie van het plan. Sterker, we verwachten dat er een winst te behalen moet zijn waarmee we ook bouwplannen in de kleinere kernen kunnen blijven realiseren, die op zichzelf verlieslatend zijn. Immers, ook voor de kleine kernen moeten we voldoende bouwmogelijkheden scheppen. Ook daarbij dient overigens wel de concrete vraag centraal te blijven staan en niet het (politieke) sentiment.

Onze fractie heeft opgeroepen om in de ontwikkeling van het plan Platepolder ruimte te bieden aan types woning waar behoefte aan is. Met andere woorden; een flexibel plan waar ruimte is voor alle types woningen.