223

“Cijfers liegen niet” wordt er wel eens gezegd. Dat klopt, maar de manier waarop cijfers gepresenteerd worden is ook belangrijk. […]

Windmolens bij Nieuwdorp

Begin oktober 2017 konden we in de krant lezen dat er plannen zijn om in de Qualespolder – aan de […]

Excursie PKV Borssele

Op vrijdagavond 22 september ging wij als plaatselijke kiesvereniging van Borssele op excursie in de havens van Vlissingen/Borssele. We werden onder leiding […]

Uitnodiging ALV van de kiesverening Zuid-Beveland van de ChristenUnie

Het bestuur nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering van de kiesverening […]

Interview met de voorzitter JNW Borssele

1. Wat is het jeugdnetwerk in Borssele?

Een groep betrokken vrijwilligers die zich inspannen om een leefbaar dorp te hebben of […]

Column: Drempels

De beste schijnoplossing is een drempel. We hebben een probleem, we werpen een drempel op en doen net of alles […]

Kaders stellen vereist visie

De behandeling van de Kadernota is jaarlijks een interessant agendapunt. De verschillende raadsfracties geven dan hun visie op de komende […]

Verkeersontsluiting ’s-Gravenpolder moet toekomstbestendig zijn

Tijdens de behandeling van de Kadernota 2018-2021 (agendapunt 8) heeft onze fractie aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie in en […]

Hoedekenskerke plukt eerste vruchten van B2030

Dat het door de gemeente Borsele geïnitieerde dorpsvernieuwingsproject B2030 een groot succes is, kan inmiddels worden geconcludeerd. Momenteel is in […]

Masterplan 2.0 in Nieuwdorp van start

Al eerder kwam in onze nieuwsberichten naar voren dat Masterplan Nieuwdorp nu van de grond gaat komen. Er […]