Interview met de voorzitter JNW Borssele

1. Wat is het jeugdnetwerk in Borssele?

Een groep betrokken vrijwilligers die zich inspannen om een leefbaar dorp te hebben of […]

Column: Drempels

De beste schijnoplossing is een drempel. We hebben een probleem, we werpen een drempel op en doen net of alles […]

Kaders stellen vereist visie

De behandeling van de Kadernota is jaarlijks een interessant agendapunt. De verschillende raadsfracties geven dan hun visie op de komende […]

Verkeersontsluiting ’s-Gravenpolder moet toekomstbestendig zijn

Tijdens de behandeling van de Kadernota 2018-2021 (agendapunt 8) heeft onze fractie aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie in en […]

Hoedekenskerke plukt eerste vruchten van B2030

Dat het door de gemeente Borsele geïnitieerde dorpsvernieuwingsproject B2030 een groot succes is, kan inmiddels worden geconcludeerd. Momenteel is in […]

Masterplan 2.0 in Nieuwdorp van start

Al eerder kwam in onze nieuwsberichten naar voren dat Masterplan Nieuwdorp nu van de grond gaat komen. Er […]

Werk is inkomen!

Het duurde even en kostte ons drie vragen in de Raad, maar donderdag 27 juni is Borsele gestart met een […]

Alert blijven loont

Bij het ontwikkelen van zogenaamde ‘indicatoren’ voor de begrotingscyclus pleitte onze fractie om voor het toenemend aantal Gemeenschappelijk Regelingen (GR-en)waarin […]

Welkom nieuwe burgemeester en gezin

Onlangs is de heer Gerben Dijksterhuis geïnstalleerd als burgemeester van onze mooie gemeente van contrasten, Borsele. Als fractie heten we hem […]

Transitie Sociaal domein, waar staan we nu?

Gemeenten hebben in 2015 hun verantwoordelijkheden op gebied van de Transitie van het Sociaal Domein waargemaakt zonder volledig zicht te […]