Uitnodiging Jaarvergadering PKV Nieuwdorp 2018

DV donderdag 15 maart vindt de jaarvergadering van de Plaatselijke Kiesvereniging Nieuwdorp plaats. De vergadering start om 19.30 uur bij Overlasko konstruktie BV, Frankrijkweg […]

150.000 volt tracé

Een 150kV kabel dwars door onze gemeente, dat is iets waar we niet direct bij staan te juichen. Maar nut […]

“De groene baai”, een omslag naar digitaal verkeer met groene stroom

Wist u het al? We wonen aan een groene baai, een zee-inham waar de kleur groen van belang wordt. Niet […]

7 Jaar reilen en zeilen van de SGP-ChristenUnie notulistes

Wij zijn Annelien Ponse-Houmes en Arinda van Ruitenburg-Berman. Sinds 7 jaar notuleren wij bij de fractievergaderingen van de SGP-ChristenUnie fractie […]

Beschermd wonen, onze aanbevelingen

In de raadsvergadering van 11 januari jl. is de regiovisie Beschermd Wonen vastgesteld. Beschermd Wonen draait om woonvoorzieningen die bedoeld […]

Veel jongeren uit bedrijfsleven op kandidatenlijst SGP-ChristenUnie

Wie de kandidatenlijst van de SGP-ChristenUnie bekijkt voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 valt één ding gelijk op. Veel jonge mensen […]

Ontwikkeling ‘Thermphos terrein’

Een container terminal op het voormalige Thermphos terrein, het zou bijna te mooi zijn om waar te zijn. Stel toch […]

Nieuwjaarskaart 2018

Heeft u hem ook al op de mat gekregen?

Nederland, Zeeland en Borsele zichtbaar maken

Het zal de mensen die de raadsboerderij van de Gemeente Borsele voor de eerste keer binnenkomen, allemaal hetzelfde vergaan: je […]

Welkom Burgemeester

Bij het aantreden van Burgemeester Dijksterhuis daagde hij alle fracties uit om hem, ter kennismaking, mee te nemen naar een […]