Eindejaarskaart

Inmiddels kan u er bijna op wachten, de eindejaarskaart! Traditiegetrouw sturen we als fractie alle inwoners van […]

Kandidatenlijst vastgesteld


Onze kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 is breed samengesteld. Wat opvalt is dat alle leeftijdscategorieën goed vertegenwoordigd […]

Raadsflits 2 december 2021

Waar we het tijdens de vorige raadsvergadering nog jammer vonden weer in de corona opstelling te moeten vergaderen, […]

Evenwicht rondom het Sloegebied

Tijdens de raadsvergadering 7 oktober stond de oprichting Benelux Groepering Territoriale Samenwerking North Sea Port District op de agenda […]

Ontwikkelingen in en rondom het sloegebied

Wat onze fractie betreft had het bedrijventerrein Sloepoort, dat zo mooi ligt in de oksel van het nieuwe verkeersknooppunt […]

Column – Wethouder Kees Weststrate

Dat het vertrouwen in de overheid tanende is zal iedereen wel beamen. Toch krabde ik me even achter mijn […]

Raadsflits 7 oktober 2021

Tijdens deze raadsvergadering was voor het eerst sinds lange tijd weer publiek welkom op de publieke tribune. Het was […]

Raadsflits 16 september 2021

Na een fijne tijd van reces en ruimte om zaken die nog wel eens blijven liggen te bespreken, was […]

Raadsflits 24 juni 2021

Vanavond stond de kadernota op de agenda van de gemeenteraad. In dit beleidsdocument vraagt het college aan de raad […]

Regionale Energie Strategie (RES)

Tijdens de raadsvergadering van 7 mei 2020 is de Regionale Energie Strategie(RES) besproken. Bij deze bespreking hebben we […]