Raadsflits 9 juli 2020

Tijdens de laatste vergadering voor het zomerreces bespraken we slechts twee agendapunten: de jaarrekening van de gemeente Borsele en het […]

Raadsflits 25 juni 2020

Voor het eerst sinds het uitbreken van de Corona crisis vergaderde de gemeenteraad vanavond weer fysiek in de raadsboerderij. Hiervoor […]

Zorg om de Zorg

In onze raadsflits van de raadsvergadering van 4 juni leest u over de grote zorg in de […]

Raadsflits 4 juni 2020

Opnieuw werd er digitaal vergaderd door de gemeenteraad van Borsele. Onze fractie maakte zich wat betreft de geagendeerde punten hard […]

Beste inwoner van de gemeente Borsele,

Als raadsfractie hebben we een brief geschreven voor onze inwoners.

Annulering jaarvergadering van de PKV van de SGP te ‘s-Gravenpolder

De jaarvergadering van de PKV van de SGP te ‘s-Gravenpolder die gepland stond voor D.V. vrijdag 20 maart […]

Raadsflits 5 maart 2020

De vergadering van vanavond leek op voorhand een rustige vergadering te worden. Maar zoals vaker, kan de schijn wel eens […]

Geannuleerd! Uitnodiging jaarvergadering PKV van de SGP te ‘s-Gravenpolder

In verband met het coronavirus is deze avond tot nader bericht uitgesteld.

Orgaandonatie ja/nee?
Als […]

Uitnodiging jaarvergadering Gemeentelijke Afdeling SGP Borsele

De Gemeentelijke Afdeling van de SGP Borsele nodigt u hierbij van harte uit voor de jaarvergadering die als […]

Raadsflits 6 februari 2020

In de afgelopen maanden hebben de ambtenaren, het College van Burgemeester en Wethouders en de raadsleden bepaald niet stil gezeten. […]