Jaarvergadering Gemeentelijk Afdeling SGP Borsele op 23 april

Maandag 23 april hopen we de jaarvergadering van de Gemeentelijk Afdeling van de SGP Borsele te houden. We starten om […]

Jaarvergadering PKV Borssele met bedrijfsbezoek Van Eijzeren

Uitnodiging Jaarvergadering Kiesvereniging Borssele
Met een bedrijfsbezoek aan firma Van Eijzeren.

U bent van harte welkom op dinsdag 13 maart 2018 om 19:30 uur, […]

Asbest van het dak? Borsele aan de bak!

De Rijksoverheid heeft bepaald dat voor 2024 alle asbestdaken gesaneerd of vervangen moeten zijn.

Om burgers en ondernemers tegemoet te komen […]

Uitnodiging Jaarvergadering PKV Nieuwdorp 2018

DV donderdag 15 maart vindt de jaarvergadering van de Plaatselijke Kiesvereniging Nieuwdorp plaats. De vergadering start om 19.30 uur bij Overlasko konstruktie BV, Frankrijkweg […]

150.000 volt tracé

Een 150kV kabel dwars door onze gemeente, dat is iets waar we niet direct bij staan te juichen. Maar nut […]

“De groene baai”, een omslag naar digitaal verkeer met groene stroom

Wist u het al? We wonen aan een groene baai, een zee-inham waar de kleur groen van belang wordt. Niet […]

7 Jaar reilen en zeilen van de SGP-ChristenUnie notulistes

Wij zijn Annelien Ponse-Houmes en Arinda van Ruitenburg-Berman. Sinds 7 jaar notuleren wij bij de fractievergaderingen van de SGP-ChristenUnie fractie […]

Beschermd wonen, onze aanbevelingen

In de raadsvergadering van 11 januari jl. is de regiovisie Beschermd Wonen vastgesteld. Beschermd Wonen draait om woonvoorzieningen die bedoeld […]

Veel jongeren uit bedrijfsleven op kandidatenlijst SGP-ChristenUnie

Wie de kandidatenlijst van de SGP-ChristenUnie bekijkt voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 valt één ding gelijk op. Veel jonge mensen […]

Ontwikkeling ‘Thermphos terrein’

Een container terminal op het voormalige Thermphos terrein, het zou bijna te mooi zijn om waar te zijn. Stel toch […]