Welke lijntjes lopen er als er zaken opdoen die gevoelig liggen bij de achterban? Welke rol heeft de Gemeentelijke Afdeling (GA), de Plaatselijke Kiesverenigingen (PKV’s), de wethouder en fractie en wat kunnen de kerkenraden hierin betekenen? Daarover dachten de verschillende bestuurslagen, politici en kerkenraden uit de gemeente Borsele op 10 september in de Elimkerk in ’s-Gravenpolder na. 

De voorzitter van de Gemeentelijke Afdeling, Chris van Koeveringe opende de vergadering door te lezen uit 1 Korinthe 12, waarin het gaat over het lichaam dat niet een lid is, maar vele leden telt, waarbij alle leden elkaar nodig hebben. Vervolgens hield Willem Goudriaan, communicatie-adviseur bij het SGP-partijbureau, een inleiding over de taken en verantwoordelijkheden van GA, PKV’s, wethouder en fractie, waarbij hij enkele communicatietips gaf.

Aan de hand van enkele praktische casussen, ingebracht door de fractieleden van de SGP-ChristenUnie fractie, die voltallig aanwezig was, werden de aanwezigen aan het denken gezet over denkbare politieke scenario’s. Uit de goede opkomst bleek dat de avond in een behoefte voorzag en de aanwezigen gaven dan ook aan dat wat hen betreft deze avond Deo Volente een vervolg mag krijgen. “Bid en werkt”, zo gaf een kerkenraadslid de aanwezigen als afsluiter mee.

Foto: dhr. J. Sinke