Even was er dat deja-vu-gevoel tijdens de laatste raadsvergadering. VVD-raadslid Roel Boekholt wilde van het college van B&W weten of er met betrekking tot de grootschalige aanpassingen bij MSP in Nieuwdorp ook breder gekeken wordt naar andere infrastructurele oplossingen cq. ontsluitingen gerelateerd aan andere ontwikkelingen in en rond de kern.

Die vraag lijkt op datgene wat onze fractie zo’n drie jaar geleden al eens onder de aandacht van de gemeente bracht. Toen was er sprake van een uitbreiding van het Bevrijdingsmuseum Zeeland waar we als gemeente in mee-investeerden.

Ons voorstel was toen om te kijken of er mogelijkheden waren om een aantal zaken te koppelen, zoals de toegang vanuit het Bevrijdingsmuseum Zeeland richting het dorp, de koppeling met de in de wijde omtrek bekende speeltuin “De Vluchtheuvel”, de sportvelden (voetbal en tennis) en de ideeën van de dorpsraad om een speelbos te realiseren in dat deel van het Sloebos, bijvoorbeeld in combinatie met een visvijver cq. ijsbaan. Je zou dan bijvoorbeeld parkeervoorzieningen kunnen combineren en dat gebied ook goed kunnen ontsluiten richting de Frankrijkweg.

Door deze dingen slim te combineren zou er een prachtig plan ontstaan dat aantrekkelijk is voor de eigen inwoners, lokale ondernemers en toeristen! Een dagje Nieuwdorp met een bezoek aan het museum, een speelbos met waterpartijen om te ravotten of een hengeltje uit te gooien en een schitterende speeltuin. ‘Een soort Masterplan voor Nieuwdorp’, noemde de VVD fractie het toen gekscherend… Dat overigens wel op hun steun kon rekenen!

We waren dan ook blij te horen dat de VVD nu ook de kansen ziet om dit initiatief verder te helpen. Wij zijn benieuwd hoe het College met ‘Masterplan Nieuwdorp’ aan de slag gaat. De notulen van de raadsvergadering van drie jaar geleden vormen wat ons betreft een prima basis om te beginnen en kunnen samen met de ideeën die tijdens B2030 ter tafel zijn gekomen of door de dorpsraad zijn geopperd een prachtig resultaat opleveren voor dit dorp.

Geen deja-vu-gevoel dus, maar gewoon blijven focussen op constructieve, realistische standpunten zoals we als fractie altijd doen. Soms is het gewoon even geduld hebben tot er voldoende draagvlak is omdat ook anderen de kansen zien.