Al eerder kwam in onze nieuwsberichten naar voren dat Masterplan Nieuwdorp nu van de grond gaat komen. Er is inmiddels een ruime raadsmeerderheid te vinden, het college staat in de startblokken en belangrijker nog, het dorp heeft schitterende plannen!

Onze fractie pleitte in 2013 reeds voor een integrale aanpak toen het Bevrijdingsmuseum Nieuwdorp grond beschikbaar kreeg gesteld voor ontwikkeling van het Bevrijdingspark. We schetsten een beeld waarin we de speeltuin, het Sloebos met de schaatsbaan, de sportvelden, bedrijvigheid en andere belangrijkere sociale en economische pijlers verbonden. Gekscherend noemde de VVD het toen; “De SCP-CU fractie denkt een Masterplan Nieuwdorp te kunnen ontwikkelen.” Overigens kreeg het wel hun steun toen.

Nu, bijna aan het einde van deze collegeperiode is het een van de onderwerpen waarmee ons wensenlijstje een heel eind is afgevinkt. We vinden de koppeling met B2030 en de plannen die ervoor al in de kiem aanwezig waren belangrijk en steunen daarom de term die een collega raadslid introduceerde “Masterplan 2.0”. Bovendien zijn we blij dat de wethouder naar aanleiding van ons betoog bij de Kadernota toezegde om een pleidooi te houden voor compensatie van de mogelijke geluidsoverlast die helikoptervluchten gaan veroorzaken bij de kernen Nieuwdorp en Lewedorp. Wat ons betreft mag daar best wat tegenover staan en de compensatie koppelen we graag aan dit Masterplan. Wellicht zonnepanelen of een compensatie vergelijkbaar met die van de windmolen die een aantal jaren geleden geplaatst werd in het verlengde van de Havenweg. Ook een goede ontsluiting van het dorp en de verschillende recreatieve voorzieningen vinden we dat toekomstbestendig mag zijn. Een integrale aanpak is dus voor ons inderdaad een must.

Zo zie je maar weer, de aanhouder wint en soms duurt het gewoon even voordat je iedereen mee hebt. We zijn blij dat ook Nieuwdorp aan de slag kan met Masterplan 2.0 en wensen alle betrokken veel succes en plezier bij de uitvoering!

Meer info: http://www.pzc.nl/bevelanden/masterplan-wordt-impuls-voor-nieuwdorp~af7c2e46/