Op D.V. woensdag 9 oktober houdt de ChristenUnie Zuid-Beveland een openbare ledenbijeenkomst waar, naast een korte ledenvergadering, vooral ruimte zal zijn voor onze spreker Hans van Vliet die vanuit de praktijk van het Leger des Heils een inleiding zal houden over ‘Schuldhulpverlening’ waarna er ook ruimte zal zijn om met elkaar in gesprek te gaan over dit onderwerp.

Onderstaand treft u de uitnodiging en verdere informatie van deze bijeenkomst.