Het veelbewogen jaar 2020 loopt ten einde. Het is een jaar dat niemand snel zal vergeten. Als SGP-ChristenUnie-fractie vonden we het belangrijk om daar op een passende wijze bij stil te staan. Daarom hebben we samen met de CDA-fractie een verzoek ingediend bij de burgemeester om het kalenderjaar op passende wijze uit te luiden met de kerkklokken in de gemeente. Burgemeester Dijksterhuis heeft dit verzoek van harte ondersteund. Van harte roepen we de kerken op om van 31 december op 1 januari van 00.00 tot 00.05 de klokken te luiden, als geluid van troost en hoop bij de overgang van het jaar 2020 naar het nieuwe jaar 2021. Waar andere jaren het vuurwerk klonk, hopen we nu dat de kerkklokken klinken als teken van verbondenheid in deze moeilijke tijd.