De leden van de Gemeentelijke Afdeling van de SGP Borsele hebben tijdens de digitale ledenvergadering de 52 jarige Kees Weststrate uit Nieuwdorp unaniem gekozen als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Hiermee kiest de partij voor ervaring en continuïteit. Weststrate is in de periode 1998 tot 2014 actief geweest als raadslid, waarvan sinds 2005 als fractievoorzitter. In 2014 werd hij wethouder en omdat de combi-fractie SGP-ChristenUnie in Borsele bij de laatste verkiezingen de grootste werd, is hij sindsdien ook 1e loco burgemeester.

De samenwerking tussen de SGP en ChristenUnie in Borsele zal ook tijdens de komende raadsperiode worden gecontinueerd.

Kees heeft veel zin om opnieuw de gecombineerde SGP-ChristenUnie lijst aan te voeren. “Iedere periode maak je serieus de afweging voor jezelf of je de energie en het enthousiasme hebt voor een nieuwe raadsperiode. Ook deze keer hoop ik hier weer voor te gaan, in het besef dat ook al het politieke werk afhankelijk is van God. Ik hoop de kracht en de gezondheid te krijgen om het christelijke geluid te laten horen èn in de praktijk te brengen, samen met de andere kandidaten.”

“Ik ben trots op het werk van de (steun)fractie in de afgelopen periode en ga mijn uiterste beste doen om opnieuw de grootste fractie van de gemeente Borsele te worden. Er ligt veel werk op ons te wachten en er spelen complexe vraagstukken op het gebied van het sociaal domein, financiën en de leefomgeving, ook in onze mooie landelijke gemeente met z’n vijftien kernen. Gelukkig hebben we een zeer betrokken achterban en de eerste commissies, waarin jong en oud zijn vertegenwoordigd, zijn al druk in de weer met het verkiezingsprogramma en de campagne voor de verkiezingen in 2022.”