De behandeling van de Kadernota is jaarlijks een interessant agendapunt. De verschillende raadsfracties geven dan hun visie op de komende vier jaar. Het is vaak elkaar de nieren proeven, voorzichtig sonderen, proefballontjes oplaten en coalities smeden om je plannen te bereiken. Vergelijk het maar met de algemene beschouwingen.

Waar het voor sommigen vooral bij terugkijken blijft, schouderklopjes uitdelen en wat praktische wensen heeft onze fractie geprobeerd een echte visie neer te leggen voor de periode na de verkiezingen. Immers, de kadernota 2018 – 2021 gaat voornamelijk over de periode na de gemeenteraadsverkiezingen. Waar we reeds algemeen bekend staan om onze constructieve opstelling en duidelijk lijn wilden we deze keer extra belichten welke visie ons voor ogen staat. Waar we kansen zien en welke bedreigingen er op ons afkomen de komende jaren.

We hebben de visie voor het voetlicht gebracht in de wetenschap dat we weliswaar een verantwoording hebben, maar tegelijkertijd ook beseffen in alles afhankelijk te zijn van God. Het gezegde ‘Ora, Lege et Labora’ (Bid, Lees en Werk) is daarbij een onmisbaar uitgangspunt voor iedereen die visie wil ontwikkelen. Biddend, Lezend Werken in afhankelijkheid van onze Schepper die ons een plek gegeven heeft op deze aarde…

Hier leest u de integrale bijdrage van onze fractie.