De één na laatste raadsvergadering stond de Kadernota weer op het programma. Het werd een avond waarop zorgen over de zorg centraal stonden. Vrijwel iedere gemeente kampt met financiële tekorten om aan de groeiende zorgvraag te kunnen voldoen, of men ziet ze in de nabije toekomst op zich afkomen. De overheveling van zorgtaken vanuit het Rijk naar de Gemeente, inclusief een fikse korting, vertaalt zich nu in forse tekorten bij gemeenten in heel Nederland. Ook in Borsele wordt alleen op het zorgdomein al een tekort voorzien van 1,4 miljoen euro in 2020. De SGP-ChristenUnie fractie heeft op 27 juni een steen in de vijver gegooid… Via de website: https://borsele.gemeenteoplossingen.nl/vergaderingen/Gemeenteraad/2019/27-juni/20:00 kunt het debat nog eens bekijken en onderaan deze pagina kunt u onze bijdrage vinden.

Een ander punt dat zorgen baart zijn de groeiende kosten voor het woud aan gemeenschappelijke regelingen. Hoewel we weinig kunnen doen aan afgesproken CAO-loonstijgingen in ambtenarenland, vinden we dat deze gemeenschappelijke uitvoeringsorganisaties beter op de kosten moeten letten door efficiënter te werken, eerst in de eigen organisatie oplossingen te zoeken alvorens de hand op de houden bij de deelnemende gemeenten en vooral goed te kijken naar wettelijke taken en wat ‘nice tot have’ is. Dat betekent wederzijds ook dat de gemeenten elkaar onderling scherp moeten houden.

We waren blij dat we na een mooi debat als Raad unaniem de Kadernota konden goedkeuren. Zelfs de VVD en Lokale Partij Borsele, die aanvankelijk tegen wilden stemmen wisten we te overtuigen van de noodzaak elkaar samen van te houden als Raad.