Kinderen en jongeren zijn de toekomst van onze samenleving. Als er omstandigheden zijn die ervoor zorgen dat er hulp nodig is om het leven van een kind of jongere weer op de rit te krijgen of houden, horen we dat met elkaar te bieden. Dagelijks wordt daar door veel mensen in Zeeland met hoofd, hart en handen aan gewerkt. In het (speciaal) onderwijs, de jeugdhulpverlening maar ook door bijvoorbeeld pleegouders en gezinshuizen. Werk waar onze fractie veel waardering voor heeft! In de afgelopen periode is er in de politiek en op de werkvloer veel over jeugdhulp gesproken. Vanuit kostenperspectief, omdat de toenemende kosten zorgen geven. Maar juist ook van uit de inhoud: wat kunnen we verbeteren? Alle SGP-fracties in Zeeland hebben in de achterliggende maanden gezamenlijk stil gestaan bij dit onderwerp. Die gezamenlijkheid is niet vanzelfsprekend, nu alle gemeenten afzonderlijk sinds 2015 verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de jeugdzorg. Die gezamenlijkheid is wel noodzakelijk, gezien de complexiteit van de nieuwe jeugdzorgtaken.  Om richting te geven hebben we gezamenlijk met de andere fracties een manifest ontwikkeld om richting te geven aan de actuele discussie met mogelijke oplossingsrichtingen. ​Dit manifest is recent gepresenteerd. 

Als SGP-ChristenUnie fractie in Borsele hebben we actief deelgenomen aan dit proces. We vinden het dan ook van groot belang om in dit domein actief mee te denken. We zien het gepresenteerde manifest niet als een eindpunt maar als een moment om met elkaar stil te staan bij de toekomst van de jeugdhulp. In onze gemeente zijn de hulpvragen op dit gebied ook fors en daarmee lopen de kosten ook op. Onze fractie zet zich onder andere in voor durven investeren in preventie en een integrale toegang waarbij we niet denken in hokjes en schotten maar kijken vanuit een integrale blik. Om in verbinding de hulp te kunnen verlenen die nodig is maar ook te streven naar efficiëntie en doelmatig werken!  We zoeken ook de komende periode naar samenwerking binnen en buiten Borsele om samen dit te bereiken!