1. Wat is het jeugdnetwerk in Borssele?

Een groep betrokken vrijwilligers die zich inspannen om een leefbaar dorp te hebben of te houden. De aanleiding voor dit jeugdnetwerk was dat Syrische kinderen door kinderen uit Borssele verkeerd werden behandeld. De gemeente Borsele was al bezig om na te denken over een jeugdnetwerk en heeft toen contact opgenomen met beide scholen uit Borssele en diverse mensen uit het dorp. Toen bleek dat verschillende mensen wel wisten dat er incidenten waren, maar niemand ondernam actie.

2. Hoelang bestaat dit jeugdnetwerk nu in Borssele?

In juni 2016 kwamen we voor het eerst bij elkaar. Problemen werden ingebracht en met elkaar besproken. Hier was ook iemand van de gemeente Borsele, politie en jeugdwerk bij betrokken.

3. Welke onderwerpen zijn in de afgelopen periode aan de orde geweest?

  1. Er is geprobeerd Syrische kinderen met autochtone kinderen in contact te brengen. Dit gebeurde op de scholen, maar ook bij de jaarlijkse ‘kindervakantieweek’. Het lijkt op dit moment dat de problematiek niet meer speelt.
  2. Overlast in de speeltuin. Zowel mensen van het jeugdnetwerk als de wijkagent lieten zich zien en ook daar kwam verbetering. We hebben ook contact opgenomen met een dorpsbewoner die overlast had van sommige jongeren. De jeugdwerker en een contactpersoon uit het jeugdnetwerk hebben er aan bijgedragen dat er meer begrip kwam en de overlast nam af.
  3. Rond oud en nieuw kregen we signalen van grote vuren op ons dorpsplein. Dat had beter direct bij de politie gemeld kunnen worden, omdat zij direct actie kunnen ondernemen.
  4. Bij de Frank van Borssele school (Omnis) leek brandstichting te ontstaan en door snelle actie van het jeugdnetwerk is erger voorkomen.
  5. De naschoolse activiteiten van Bons werden in onze kern heel vaak geannuleerd door gebrek aan deelname. Dat is in het jeugdnetwerk besproken en heeft geleid tot een nieuw plan wat door de twee scholen ondersteund wordt. Ook kan er rekening gehouden worden met mogelijkheden van kinderen uit het speciaal basisonderwijs.
  6. Het jeugdnetwerk werd getipt dat in een bos om het dorp naalden en verdachte materialen werden gevonden. Regelmatig vindt controle plaats en wordt het gemeld bij H4A en politie.
  7. Een auto met vier personen vertoonde opvallend gedrag, dat werd gemeld via whatsapp van het jeugdnetwerk. De politie had liever gezien dat dit direct gemeld werd bij hen met het doorgeven van een kenteken.
  8. Quadcrossers zijn op gesprek geweest en willen graag een eigen terrein. We zijn hier samen met de crossers over in gesprek en zoeken nog naar mogelijkheden.

4. Als je nu terugkijkt, is het jeugdnetwerk dan zinvol?

De professionals noemen jeugdnetwerk Borssele als een voorbeeld voor andere dorpen. De mensen van het jeugdnetwerk zelf vinden de avonden zinvol. Niemand wilde stoppen omdat het niet zinvol zou zijn, wel zijn er enkele deelnemers gestopt, omdat de persoonlijke omstandigheden veranderen. Daarom nodigen we belangstellenden uit, om eens mee te draaien in het jeugdnetwerk. Met elkaar hebben we veel meer in de gaten wat er speelt en daardoor worden gesignaleerde problemen duidelijker. We weten dan ook of we zelf of een professional aan de slag moet. De tijdsbesteding is 4 á 5 avonden van anderhalf uur per jaar.

5. Welke professionals komen er in het jeugdnetwerk rond de tafel?

In het begin kwam een ambtenaar van de gemeente de bedoeling van het jeugdnetwerk uitleggen. Deze ambtenaar is nauwelijks meer nodig. De jeugdwerker van de gemeente is op oproep beschikbaar en dat geldt ook voor de wijkagent en de professional van Agathos. We vinden het belangrijk dat iemand van de twee basisscholen aanwezig is in het jeugdnetwerk.

Schermafbeelding 2017-10-02 om 20.55.37