Het laatste stuk van de ‘s-Gravenpoldersestraat richting Hoedekenskerke laat qua veiligheidsgevoel te wensen over. Al langere tijd wordt geprobeerd maatregelen te nemen om de situatie te verbeteren.

De SGP-ChristenUnie fractie in Borsele heeft met de steun van de voltallige Borselse Gemeenteraad en de dorpsraad van Hoedekenskerke  op 17 mei jl. een brief gestuurd aan het Waterschap om aandacht te vragen naar de onveilige situatie bij de spoorwegovergang.1)

Onderzoek van het Waterschap heeft inmiddels uitgewezen dat ‘slechts’ 8% van de weggebruikers op die locatie (brom)fietsers zijn. Ook is gebleken dat de zogenaamde V85-snelheid van het gemotoriseerd verkeer (74 km/u) fors hoger ligt dan de toegestane maximum snelheid (60 km/u). De weg maakt geen deel uit van het zogenaamde utilitair fietsnetwerk. Voor het Waterschap zijn deze punten geen aanleiding om nu over te gaan tot de aanleg van een vrij liggend fietspad.

Wel geeft het Waterschap aan dat er onderzoek gedaan zal worden naar de mogelijkheden een Randweg Hoedekenskerke te realiseren. Dit omdat de herinrichting van de situatie rondom Kwadendamme/Langeweegje eerder niet haalbaar bleek en het wel wenselijk is om de situatie met betrekking tot het vrachtverkeer in Borsele-Oost te verbeteren. Daarin kan de veiligheid en bereikbaarheid wellicht integraal verbeterd worden. Onze fractie blijft deze ontwikkeling dan ook met belangstelling volgen.

Ondanks dat de dorpswens tot het aanleggen van een vrij liggend fietspad (nog) niet gerealiseerd zal worden, is  wel de toezegging gedaan door het Waterschap2) dat er op de plaats van de spoorwegovergang, waar de fietsers die vanuit Hoedekenskerke in de richting van ’s-Gravenpolder fietsen de weg moeten oversteken, een lichtmast én verkeersborden geplaatst zullen worden. Door deze maatregelen zullen de fietsers beter zichtbaar en beschermd zijn. Daarmee is – met steun van alle betrokkenen –  een eerste stap gemaakt om de situatie veiliger te maken!

Klik hier voor de brief die we van het waterschap ontvingen.