Dat het door de gemeente Borsele geïnitieerde dorpsvernieuwingsproject B2030 een groot succes is, kan inmiddels worden geconcludeerd. Momenteel is in vijf dorpen gestart met het betrekken van de bewoners bij het opzetten en uitvoeren van innovatieve projecten om het dorp in kwestie gereed te maken voor het jaar 2030. De animo is erg groot en naast de dorpsraden en ‘bekenden’ zien we ook veel nieuwe gezichten van mensen die hun schouders onder de toekomst van het dorp willen zetten. Dat is ronduit schitterend!

In de 5 dorpen waar het project nu loopt (Hoedekenskerke, Nisse, Heinkenszand, Ellewoutsdijk en Nieuwdorp) is begonnen met een eerste avond waarop het College van B&W met de dorpsbewoners in gesprek gaat. De inwoners worden gevraagd om met elkaar te brainstormen over de thema’s waar wat hen betreft de grootste uitdagingen te verwachten zijn. Vervolgens worden de aanwezigen uitgedaagd om zich te verenigen in werkgroepen die op diverse gebieden aan de slag gaan met het uitwerken van de dromen tot werkbare ideeën.

In Hoedekenskerke zijn hiervan nu de eerste vruchten geplukt. De werkgroep leefbaarheid heeft zich ingezet, onder aanvoering van een dertienjarige (!) Hoedekenskerkenaar, om een skatebaan te realiseren. Op zaterdag 25 juni opende burgemeester Dijksterhuis Hoedjes Skate en had daarmee gelijk zijn vuurdoop in onze gemeente. Op een door de dorpsraad georganiseerde avond op 27 juni werd door de werkgroep Duurzaamheid een plan gepresenteerd waarin dorpsbewoners een aandeel kunnen nemen in het vol leggen van het dak van de basisschool met zonnepanelen. Op deze manier wordt Hoedekenskerke groener dan ooit tevoren.

Onze fractie is een warm voorstander van het laten accelereren van het project B2030, ook op de andere dorpen. We realiseren ons terdege dat dit vraagt om een grote inspanning van de ambtenaren (die de werkgroepen ondersteunen) en de collegeleden, maar dat mag het succes niet in de weg staan. Wij willen B2030 volop de ruimte geven, nu en na de verkiezingen!