Een slag om nooit te vergeten

Afgelopen voorjaar, in april 2018, werd bekend dat in Zeeland het startsein gegeven zou gaan worden voor het Nationaal herdenkingsjaar waarin 75 jaar vrijheid herdacht en gevierd zal gaan worden. Waar velen ervan uit waren gegaan dat dit in de omgeving van Arnhem plaats zou vinden, werd dit Terneuzen. Dit omdat het Nationaal Comit├ę 4 en 5 mei heeft aangegeven dat de Slag om de Schelde een centrale plaats verdient in de geschiedenis van Nederland.

In dat licht werd er aan het einde van het vorige kalenderjaar raadsbreed een motie aangenomen met betrekking tot dit onderwerp. In gezamenlijkheid is de raad het erover eens dat de Slag om de Schelde, die zich voor een belangrijk gedeelte afspeelde in het gebied dat vandaag de dag tot onze gemeente behoort, ook in Borsele een waardige herdenking verdient. Het college kreeg zodoende de taak om met een goed voorstel te komen, waarin beschreven staat op welke manier er in onze gemeente nu en in de toekomst herdacht zal kunnen gaan worden.

Wat onze fractie betreft is het college daarin geslaagd. Samen met ambtenaren, burgers en vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke en culturele instanties heeft zij een gevarieerd voorstel geschreven. Daarin schuilt wat onze fractie betreft de drijvende kracht achter dit voorstel: dat het college er in korte tijd in is geslaagd om, samen met heel veel geïnteresseerde Borselenaren, dit uitgebalanceerde programma samen te stellen.

Er is een programma samengesteld waarin er voor iedere inwoner van onze gemeente, en ook voor mensen van daarbuiten, een element zal zijn dat aanspreekt.

Ondanks dat het best een kostbaar project zal worden, is dat het wat ons betreft zeker waard. Daarnaast zijn we blij dat er ook geprobeerd zal worden om veertig procent van het bedrag extern te financieren.

Wat ons betreft is er een voorstel gepresenteerd dat de basis kan zijn voor het waardig herdenken van de Slag om de Schelde. De Slag waarvan wij tot op de dag van vandaag de uitwerking ervaren. Want dankzij het offer van alle burgers en geallieerde soldaten leven wij, ook vijfenzeventig jaar nadat onze Bevrijders hier voet aan land zetten, in vrede, vrijheid en voorspoed.