In de gemeente Borsele loopt al enige tijd een pilot om de grond voor het bouwen van een woning niet te kopen maar in erfpacht te nemen. Dit houd dus in dat de grond niet wordt gekocht en dus ook niet hoeft te worden gefinancierd. Voor veel mensen is de financiering lastig rond te krijgen en kan erfpacht dus hiervoor een oplossing zijn. Er is altijd de mogelijkheid om de grond alsnog te kopen. Nu wordt deze pilot ook doorgetrokken voor de grond voor bedrijven in onze gemeente. Eigenlijk was die mogelijkheid er al, maar die wordt met dit voorstel geformaliseerd voor bedrijven.

De vraag is wel of dit voor de gemeente Borsele niet erg veel geld kost: Het antwoord is nee. Over de erfpacht wordt een jaarlijkse vast bedrag betaald, per jaar wordt dit met de consumentenindex geïndexeerd. Ook is het percentage van de in te vorderen canon (vergoeding aan de gemeente) hoger dan de rente die de gemeente ontvangt op het spaargeld. Dus al met al een win-win situatie, en we zijn benieuwd hoe deze pilot gaat lopen.

Wij stemmen in omdat erfpacht nog meer mogelijkheden biedt om te ondernemen in Borsele!