De pilot erfpacht loopt alweer een jaar of wat. We schreven er eerder [link: http://sgp-christenunie-borsele.nl/nieuws/erfpacht-voor-bedrijven-biedt-mogelijkheden-voor-ondernemen-in-borsele/ ] over. Eénentwintig percelen zijn in Borsele inmiddels onder erfpacht uitgegeven tijdens de pilotperiode. Wat ons betreft is dit een succes en de keuze voor erfpacht dan ook geen pilot meer maar structureel beleid.

Er is blijkbaar behoefte vanuit de markt om bouwgrond in erfpacht uit te geven en dat steunen we graag. Onze fractie ziet het als een extra service en keuzemogelijkheid die de gemeente biedt in plaats van de grond te verkopen wat uiteindelijk altijd nog mogelijk is voor de pachter. In de raadsvergadering van 6 juni 2019 is dit dan ook besloten.

We gaan er vanuit dat er door de erfpacht optie meer bouwgrond uitgegeven zal worden, wat doorstroming in de woningmarkt bevordert in de Borselse dorpen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de gemeente: https://www.borsele.nl/home/beschikbare-bouwgrond-en-panden_44777/item/erfpacht-bouwgrond_35954.html