Als fractie hebben we zorgen over de problematiek in de jeugdhulp en de tekorten op de budgetten die voor dit belangrijke thema beschikbaar zijn.

In de gemeenteraad vragen we voortdurend aandacht voor dit onderwerp.  We stellen kritische vragen, komen met ideeën en stellen voor het gesprek aan te gaan op regionaal niveau. De grootste zorgen hebben we over de ‘ongrijpbaarheid’ van de problematiek. Juist dat maakt het moeilijk om gericht te sturen.

Het is tot nu toe nog onvoldoende gelukt om de oorzaken van de grote (kosten)stijgingen in de jeugdzorg te vinden en te kunnen benoemen. En zonder oorzaak geen oplossing. Daarnaast lopen hulpverleners vast in administratieve rompslomp, zijn er nog (te)veel ‘schotten’ aanwezig en is personeel moeilijk te vinden. Het allerbelangrijkst is echter dat er veel kinderen, jongeren en gezinnen in nood zijn en waarvoor hulp/zorg zo ontzettend hard nodig is.

Kortom, een complexe situatie waarvoor onze fractie op verschillende manieren aandacht zal blijven vragen en daarvoor draagvlak zal blijven zoeken in de raad. In het belang van kinderen, jongeren en ouders!