Vrijwillig(er)

Zoek je een goed voorbeeld van een “containerbegrip”? Ik denk dat ik er één heb: vrijwilliger.
Bijna alles wordt in dat begrip gepropt: de brandweerman, de maaltijdbezorger, het bestuurslid van de club enz. Ja, zelfs de mantelzorger krijgt soms het stempel “vrijwilliger” opgedrukt.

Mooie discussie hadden we daarover tijdens een van onze fractievergaderingen. Welbeschouwd is een mantelzorger geen vrijwilliger. Want meestal is het geen keus die je hebt, maar dwingen de leefomstandigheden van gezins- of familieleden je er toe. En al is de keus om vrijwilliger te worden een beslissing die je “uit eigen beweging” (woordenboek!) neemt, toch verplicht het je wel tot bepaalde dingen.

Conclusie: vrijwilligers en mantelzorgers verschillen van elkaar, hebben raakvlakken, maar hebben in elk geval ook één ding gemeen: liefde voor andere mensen!

Dat zijn de lichtpuntjes in een wereld die vol lijkt te zijn van terreur, onvrede en haat. Lijkt!

Want er is een wonder gebeurd: Jezus kwam als het Licht naar deze wereld (Joh. 8:12) uit liefde voor mensen. Vrijwillig!